Přirovnávají ho k Praze. Řeč je o Lichnovu a o tom, jak tam dopadla povolební vyjednávání. Vítězná KDU-ČSL se sedmi mandáty skončila v opozici a ze spolupráce ODS, jež získala pět mandátů, a KSČM se třemi místy v zastupitelstvu, vzešel nový starosta v podobě Jana Kahánka, sedmdesátiletého předlistopadového předsedy národního výboru.

Není divu, že řada voličů v Lichnově to považuje jako za podvod na ně. Situace v obci je napjatá a například na obecním webu lze v diskusi spatřit i mnohá vyjádření, která nemají daleko k osobnímu napadání.

Reakcí na povolební situaci v Lichnově byla Výzva členům obecního zastupitelstva zvoleným za ODS. Ta požaduje po Romanu Fialovi, Stanislavu Kellerovi, Aleši Mičulkovi, Tomáši Milatovi a Petru Lukešovi, aby odstoupili pro otevřenou spolupráci s komunisty a volbu Jana Kahánka za starostu obecního úřadu. Text zároveň vyzývá Jana Kahánka k odstoupení z místa starosty obce. Autoři výzvy Miroslav Matůš a Jaroslav Koudelák, sestavili ve stejném znění petici, kterou podepsalo 273 obyvatel, což je asi 22 procent všech oprávněných voličů. Z počtu lidí, jež v Lichnově přišli k volbám, by toto číslo znamenalo více než 37 procent. „Petici jsme předali na úřadě a zároveň jsme dali výzvu k odstoupení radním Lichnova,“ sdělil pro Novojičínský deník Miroslav Matůš.

S peticí předali radním i výzvu

Kromě petice přinesli signatáři na úřad také výzvu k odstoupení, adresovanou členům rady. Z usnesení ze zasedání Rady obce Lichnov vyznívá, že rada vzala předanou výzvu na vědomí. Co se bude dít s peticí, zatím není jasné. V diskusi na webu se objevuje polemika, zda se vůbec bude rada či zastupitelstvo peticí zabývat.

Pisatel Petr Rys uvádí, že v Organizačním řádu obecního úřadu v Lichnově je možno se dočíst: „Pokud se týká petice orgánům obce, starosta předloží petici k projednání radě obce (zastupitelstvu obce). Před projednáním v orgánech obce si starosta vyžádá v případě potřeby stanovisko příslušných pracovníků nebo předsedů komisí.“ Rys se domnívá, že z textu je patrné, že starosta obce může předložit petici k projednání oběma, radě i zastupitelstvu. „Pokud tedy byla petice adresována zastupitelstvu obce, pak se domnívám, že nic nebrání jejímu projednání v rámci zastupitelstva. Zvláště, pokud se její obsah týká především zastupitelů,“ píše Rys.

Takto jednoznačně to ale nevidí starosta Kahánek. „Na to je zákon o petičním právu a projednává to rada. Zastupitelstvo to vezme jen na vědomí,“ uvedl pro Novojičínský deník Kahánek a dodal, že záležitostí se zabývá člověk, který má na starosti legislativu. „Dostal za úkol, aby přišel se stanoviskem, jak se bude postupovat dál. Ze zákona se říká, že to projednává rada a dává k tomu stanovisko,“ zopakoval lichnovský starosta a doplnil, že až poté se rozhodnou, co dál a na kdy stanoví termín zasedání zastupitelstva. „Nevím, co bude na zastupitelstvu, nechci dělat žádné závěry předem,“ poznamenal Kahánek, jenž tuší, že by zasedání mohlo mít hodně bouřlivý průběh. „Jsem zvědav, jak se k tomu postaví. Musí si uvědomit, že je v podstatě nechce více lidí, než bylo těch, kteří je volili. Ale taky se k tomu mohou postavit jako ti v Praze. Pak na to asi není co říci. V každém případě, na zastupitelstvu nám snad nikdo nezabrání v tom, abychom jim položili pár otázek, na které budeme chtít znát odpovědi,“ uzavřel Matůš.