Petice má název „Za Kunín bezpečnější“ a ti, co ji již podepsali nebo podepíší, požadují zahájení jednání ve věci přeložky komunikace l/57 na území obce Kunína a zahájení intenzivních jednání o možných okamžitých opatřeních, která povedou ke snížení dlouhodobě neúnosné dopravní zatíženosti silnice l/57 na celém úseku obce Kunín.

„Občané obce Kunín jsou znepokojeni tím, že se dlouhodobě neřeší žádným způsobem situace ohledně komunikace l/57. Stávající dopravní situace je neúnosná a významně nebezpečná. I přes snahu obce Kunín řešit nebezpečné úseky na předmětné komunikaci nedochází ke snížení počtu projíždějících osobních a hlavně nákladních automobilů. Žádáme důrazně odpovědné osoby ve vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby připravily časově reálný návrh možností řešení této neúnosné dopravní situace pro obyvatele obce Kunín,“ stojí mimo jiné v petici.

Mezi požadovanými okamžitými opatřeními by měly být například položení takzvaného tichého asfaltu na předmětné komunikaci v úseku vedoucím obcí Kunín či omezení vjezdu kamionům nad 12 tun po 20. hodině do 6. hodiny, a to minimálně v době od května do září.

„Lidi, kteří za mnou chodí, to velmi podporují. Z jejich řečí je zřejmé, že ze současné situace jsou hodně nešťastní, sdělila pro Novojičínský deník Oldřiška Navrátilová, která je odpovědná jednat za petiční výbor. Ta také dodala, že jedním z důvodů petice je obava, aby se z územního plánu nevytratila plánovaná stavba obchvatu Kunína. „V územním plánu obce ta stavba pořád je, ale doslechla jsme se, že nadřízená dokumentace krajského úřadu už s tím skoro nepočítá,“ vysvětlila Oldřiška Navrátilová.

Obyvatelé Kunína mají také obavy z toho, co může nastat, až začne naplno přestavba silnice I/48 na dálnici, kdy automobily zřejmě budou muset některé úseky objíždět, což se obce rovněž může dotknout.

„Věříme, že naši petici vezmete vážně, vyslyšíte náš důrazný apel a situaci kolem komunikace l/57 budete řešit, abychom nemuseli přistoupit k manifestačnímu zablokování této přetížené komunikace v naší obci,“ stojí v závěru petice.

Ze statistiky sčítání dopravy za rok 2016, které uveřejňuje na svých webových stránkách ŘSD ČR vyplývá, že denní průjezd obcí Kunín činil 10 366 vozidel, z toho bylo 1 557 vozidel nákladních.