V týdeníku Rozkvět z 18. května redakce věnovala největší pozornost jednání plenárního zasedání okresního výboru KSČ a Zprávě o realizaci závěrů 5. zasedání ÚV KSČ o základních směrech uplatňování vědeckotechnického rozvoje v podmínkách zemědělství našeho okresu. Kromě úvodníku tomuto tématu patřila celá třetí strana.

PLÁNY V RESTAURACÍCH

V nových podmínkách přestavby hospodařil státní podnik Restaurace, Frenštát p. R. V průběhu 1. čtvrtletí I989 se uskutečnily volby orgánů socialistické samosprávy. Shromáždění delegátů zvolilo tajným hlasováním 11člennou radu pracovního kolektivu, jejím předsedou byl zvolen soudruh Zdeněk Svoboda, vedoucí hotelu Kalač v Novém Jičíně. Tajným hlasováním shromáždění pracujících zvolilo ředitele státního podniku soudruha Otakara Jurka, stávajícího ředitele podniku. Výsledky hospodaření, dosažené za I. čtvrtletí 1989, dávají příznivou perspektivu pro plnění plánu letošního roku. V rámci koncepčního programu rozvoje podniku do roku 2005 byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční a modernizační práce na hotelu Radhošť ve Frenštátě p. R. a restauraci Na Skalkách v Novém Jičíně. V druhé polovině letošního roku bude předán hotel Ráztoka v Trojanovicích zahraniční stavební firmě k provedení náročných stavebních prací, které budou ukončeny za 24 měsíců. Rozšíří ubytovací kapacitu hotelu na 160 lůžek a zlepší celkové vybavení tohoto zařízení v centru turistického ruchu Beskyd,“ stojí mimo jiné v textu.

DISKOMARATON

Patnáct párů se přihlásilo do náročné desetihodinové soutěže v Příboře. Do konce soutěže vydrželo pět párů. Absolutním vítězem se stal pár Romana Sýkorová z Příbora a Pavel Esler z Libhoště. Cenu sympatií publika získali sourozenci Romana a Vlastimil Jakůbkovi z Kopřivnice. Zpracoval: Ivan Pavelek