Týdeník Rozkvět, který vyšel 14. prosince 1989, přinesl čtenářům zásadní vzkaz redakce. „Převratné změny, které v naši společnosti již léta nazrávaly a které 17. listopadem bouřlivě vstoupily do našeho života, během tří týdnů podstatně změnily naši společnost.

Promítnutí těchto změn až do důsledků bude přinášet další a další změny do života každého z nás… Nebylo možné, aby takovéto změny se nedotkly i okresních novin.

V těchto dnech, podobně jako dosud, jsme se snažili podle možností informovat o dění v okrese, hlavních událostech a chceme v tom pokračovat. Naší snahou bude nejen informovat o důležitých záležitostech a opatřeních okresního národního výboru a jeho rady, ale i vyšších státních orgánů, pokud se týkají života obyvatel našeho okresu. Přesvědčivou argumentací chceme bojovat proti všemu, co není se zájmy a potřebami našeho lidu,“ uvedli členové redakce.

KOMUNISTÉ: ZMĚNY

Titulní strana Rozkvětu se rovněž věnovala mimořádné okresní konferenci KSČ, která se konala 7. prosince. Na ní došlo mimo jiné k personálním změnám ve vedení OV KSČ. „Tímto zasedáním se počet tajemníků snížil z 5 na 2.

Z funkcí tajemníků OV KSČ byli uvolněni soudruzi Řezníček, Monczka a Sehnal, v tajných volbách byl vedoucím tajemníkem zvolen s. Karel Kuboš a tajemníkem OV s. Karel Konečný,“ stojí mimo jiné ve zprávě.

NĚKTEŘÍ REZIGNOVALI

Podzim 1989 přinesl změny ve stranických orgánech, některé přišly po rezignacích na funkce. Tak tomu bylo například v případě předsedy Podnikového výboru KSČ Tatry Kopřivnice.

„Po podnikové mimořádné konferenci KSČ na jednání PV KSČ odstoupil z funkce předsedy tohoto orgánu RSDr. Ladislav Khun. To je možné považovat za přiznání osobní odpovědnosti a za chyby ve vedení podnikové stranické organizace zejména v posledním období, kdy došlo k izolaci vedení podnikové stranické organizace od politicky významných událostí v podniku v minulých dnech,“ informoval týdeník Tatrovák 15. prosince 1989.