Prvomájový Svátek práce byl ústředním tématem týdeníků Rozkvět a Tatrovák, které vyšly 5. května 1989.
Tatrovák popisoval situaci v Kopřivnici: „Přes stálý hustý déšť se podle výsledků sčítací komise zúčastnilo letošního prvomájového průvodu téměř 5000 občanů, mládeže a dětí, jelo v něm 8 alegorických vozů a 4 veteráni, na chodnících přihlíželo asi tisíc lidí.

V oficiálním hodnocení májová komise poděkovala všem, kteří přišli do průvodu i za chladu a nepříznivého počasí, všem organizátorům a účinkujícím.

Výsledky předmájově soutěže v estetizaci: v kategorii výrobních závodů zvláštní cenu za pořádek a úklid obdržel závod Příbor. V areálu Kopřivnice se na 1. místě umístil odštěpný závod metalurgie, na 2. místě odštěpný závod automobilů. V kategorii nevýrobních útvarů se na 1. místě umístil odbor energetiky společně se závodem TOV.

Ať žije KSČ!

Tento pokřik slyšel asi každý, kdo se alespoň jednou zúčastnil prvomájových oslav do roku 1989. Rozkvět z 5. května informoval o průběhu oslav v Novém Jičíně i v obcích. „Manifestace opět byly přehlídkou jednoty a síly našeho lidu a jeho odhodlání naplňovat program vytyčený XVII. Sjezdem KSČ v budování rozvinuté socialistické společnosti v podmínkách přestavby,“ stálo hned úvodu hlavního textu. „…Lidé překonali nepřízeň počasí a ani trochu si nenechali vzít dobrou náladu. Tu konečně vytvořili oni sami, do kroku s muzikou volali zdravice na počest strany, na počest míru, na zdar socialismu. A nejvíce bylo slyšet jásaví hlasy mládeže a dětí,“ pokračoval neznámý autor textu.

Na titulní straně se také objevil průběh oslav ve Studénce, kde šel městem podle autora třitisícestočlenný prvomájový průvod. Celkově se podle něj zúčastnilo 5280 lidí. „Menší účast mělo na svědomí nejen počasí, ale také to, že ze spádových obcí Pustějov a Albrechtičky byly do Studénky vyslány jen delegace. Po několika letech totiž proběhly oslavy Svátku práce opět v místech,“ doplnil autor.