Okresní slavnost míru a československo-sovětského přátelství se uskutečnila 17. června 1989 v areálu I. sjezdu SSM na Skalkách v Novém Jičíně. Tímto sdělením „otevíral“ vydání ze čtvrtka 22. června týdeník Rozkvět.

Sláva to byla velká, vždyť po dopoledním programu, v němž vystoupily převážně místní soubory a organizace, odpolední program zahájil Taneční orchestr Československého rozhlasu řízený Felixem Slováčkem se sólisty. Pak bylo na programu vítání delegace, jejímiž členy byli vedoucí tajemník OV KSČ v Novém Jičíně Jiří Řezníček, předseda ONV František Bill, tajemník ČÚV SČSP (Československý ústřední výbor Svazu československo-sovět᠆ského přátelství) Josef Holouš, náměstek ministra obrany generálplukovník Josef Marušák či sovětský podplukovník Vjačeslav Treťjak.

„Po úvodním slově tajemníka OV KSČ a předsedy OV SČSP Miroslava Sehnala vystoupil se slavnostním projevem Josef Holouš. Ve svých slovech podtrhl složitost současné etapy budování rozvinutého socialismu v naší vlasti, která si žádá angažovanost a uvědomělost každého z nás…,“ stojí v textu.