Týdeník Rozkvět ze čtvrtka 6. dubna věnoval úvodník ohlédnutí za společným 13. plenárním zasedáním Okresního národního výboru a Okresního výboru Národní fronty, které se uskutečnilo 29. března. Projevu vedoucího tajemníka Okresního výboru KSČ Jiřího Řezníčka redakce týdeníku vyčlenila téměř celou stranu 2. Soudruh Řezníček netušil, jak blízko pravdy se dostal v závěru svého projevu, když se zmínil o další kapitole dějin.

„Soudružky a soudruzi, každý z vás bude mít v nejbližším období možnost prokázat svoji aktivitu při organizování směn NF, které v mnoha městech a místech našeho okresu jsou téměř manifestační a ukazuji jednotu našich občanů. Také veřejné schůze KSČ jsou příležitostí, jak informovat co nejširší veřejnost o záměrech v naší práci a v mnoha případech se i poradit a slyšet názory občanů. Využijme také nadcházející májové oslavy a výročí k semknutosti našich pracujících k podpoře programového prohlášení OV KSČ a OV NF. Dovolte mi, vážené soudružky a soudruzi, abych na závěr svého vystoupení vám jménem okresního výboru KSČ v Novém Jičíně a OV NF poděkoval za dosavadní poctivou a obětavou práci. Poděkování také patří všem organizacím Národní fronty a pracujícím našeho okresu. Chci vyjádřit přesvědčení, že právě letošní rok, který svým významem napíše další kapitolu dějin, prožijeme v míru, pokoji a vzájemné shodě s pocitem vždy dobře vykonané práce. Čest naší společné práci,“ řekl Jiří Řezníček.

MLÁDEŽNICKÁ PASIVITA

Redaktoři Rozkvětu se ptali delegátů okresní konference SSM (Svazu socialistické mládeže – pozn. red.) na jejich názor na tehdejší mladou generaci. Zdeňka Bárová, skupinová vedoucí ze ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně, byla poněkud skeptická. „Delegátkou okresní konference SSM jsem v tomto roce již popáté, z toho lze usuzovat, že jsem ve svazu mládeže již něco prožila. Letos poprvé se konference koná společně s pionýrskými pracovníky. Jsem přesvědčena. že tento způsob jednání je vhodný, a to vzhledem k návaznosti svazácké a pionýrské problematiky. Za období mé práce v mládežnické organizaci shledávám pokles zájmu mladých lidí o jakoukoli dobrovolnou veřejnou činnost, potýkáme se s pasivitou. Jsem přesvědčena. že závěry přijaté okresní konferencí budou reálné a v podmínkách základních organizací a pionýrských skupin realizovatelné,“ uvedla delegátka konference.

SLEZAN ZAHÁJIL PROVOZ

Frenštát pod Radhoštěm býval v časech minulých proslulý textilní výrobou, jedním z podniků, který ve městě fungoval, byl Slezan Frýdek-Mís᠆tek, jehož podnik ve Frenštátě pod Radhoštěm zahájil 3. dubna provoz ve výrobní hale opatřené novými stavy PN 130 B. Článek o této události měl nadpis Stavy opět rachotí.

„Znovu se ozvaly stavy v hale, která po řadu měsíců patřila stavbařům, kteří prováděli potřebné úpravy, a pak montérům vsetínské Zbrojovky, kteří zde smontovali 48 nových strojů. Dnem 3. dubna tedy nový provoz zahájil normální práci na tři směny, znovu tedy rachotí stavy ve Frenštátě, ale nikoliv tak, jak o tom psal Vojtěch Martínek, ba ani ne jako stavy, které zde rachotily ještě vloni. Bylo jich 60 a jejich rachot se téměř vyrovnal hluku mládežnické diskotéky – přes 100 decibelů! Je předpoklad, že hladina hluku se sníží. O kolik, to ukáže měření, ke kterému dojde v nejbližší době. Nové, moderní stroje jedou ve třísměnném provozu, jak to vyžaduje ekonomika, a v souladu s tím byla snížena práce na starých strojích o jednu směnu a také jejich počet ze 120 v době montáže nových strojů se snížil na dnešních 90 a během roku se jejich počet bude nadále snižovat. Jejich produkce bude plně nahrazena vyšším výkonem nových stavů. Další vývoj závodu 12 ve Frenštátě je ještě záležitostí projektantů, ale až budou všechny staré stavy odeslány na přetavení do huti, do uvolněné budovy se nastěhuji stavbaři a montéři. Po jejich odchodu by měl zůstat provoz technických tkanin s vysoce progresívní technologií slepování tkanin, které tak dostávají nové vlastnosti, které zřejmé budou zajímavé pro nejednoho zákazníka. Tím se zvýší i množství finální, to je hotové výroby s patřičným odrazem do ekonomiky závodu i podniku. Jak je vidět jsou závody, kde přestavba vykazuje již hmatatelné výsledky,“ stojí v textu.

NEJAKTIVNĚJŠÍ V OKRESE

Frenštátská organizace Svazu invalidů získala v socialistické soutěži okresu za loňský rok první místo. Úspěch se opírá o plnění socialistického závazku včetně volebního programu NF. V brigádnické činnosti bylo odpracováno 2152 hodin neplacených a 3715 hodin placených v závodech, celkem tedy 5868 hodin.