Poslední květnové číslo týdeníku Rozkvět z 25. května se věnovalo zejména zprávě Karla Konečného, tehdejšího tajemníka OV KSČ, nazvané Za dalším rozvojem socialistického zemědělství.

„Složitý a často dramatický proces na naší vesnici, změny v zemědělské výrobě i v životě lidí, je historie početné generace družstevních rolníků, ale i pracovníků státních statků, strojních traktorových stanic, zemědělských služeb a zařízení, kteří krok za krokem svou prací cílevědomě pomáhali zvyšovat výkonnost našeho zemědělství. Za účinné pomoci dělnické třídy pod vedením KSČ se podařilo úspěšně překonat složitý vývoj při budování základů socialistického zemědělství, který probíhal v kontinuitě s vývojem v celé naší společnosti. K výrazným úspěchům patří, že za 40 let se podařilo zvýšit hrubou zemědělskou produkci o více než dvojnásobek, z toho rostlinná produkce vzrostla 1,7krát, živočišná produkce 2,9krát. Výrazně vzrostla produkce obilí z 4,7 mil. tun v roce 1948 na 11,8 mil. tun v roce 1988. Nákup jatečných zvířat se za tuto dobu zvýšil 5krát, mléka 6krát apod. Dynamika rozvoje zemědělské výroby umožnila vzestup spotřeby potravin na úroveň vyspělých států světa. V současné době se spotřeba masa na jednoho obyvatele přibližuje 93 kg, mléka 250 litrům, vajec 342 ks, brambor 73 kg, cukru 37 kg, tuku 27 kg. Před 40 lety nepřátelé socialismu předpovídali, že socialistické zemědělství neuživí národ, že povede ke zbídačení rolníků. Jen několik těchto údajů tyto pomluvy dostatečně vyvrací,“ sděloval ve své zprávě Karel Konečný.

GOTTWALD STÁLE ŽIVÝ

O prohlubující se družbě mezi OV KSČ Nový Jičín a OV KSS Martin a návštěvě slovenských soudruhů ve městě Martin, psali novojičínští komunisté. Zájezd zakládajících zasloužilých členů strany, pracovníků OV KSČ – důchodců a odbojářů z okresu Nový Jičín do Martina se konal ve dnech 11. a 12. května 1989.

„Významnou pozornost věnují soudruzi revolučním tradicím, které jsou kolébkou okresu Martin. Navštívili jsme muzeum revolučního tisku Klementa Gottwalda ve Vrútkách, kde jsme byli seznámeni s rozhodnutím ÚV KSS z 12. 5. 1957 k vybudování specializovaného muzea s celoslovenskou působností. Muzeum dokumentuje působení Klementa Gottwalda na Slovensku, když tam žil a pracoval v letech 1922 až 1924 jako redaktor a člen krajinského výboru KSČ. Expozice muzea revolučního tisku Klementa Gottwalda je právem nazývána názornou učebnicí marxismu-leninismu, protože se stává organickou součástí stranického a ideové politického vzdělávání pracujících a součástí výchovně vzdělávacího procesu ve školách okresu Martin,“ chválili slovenské soudruhy novojičínští komunisté.