V májových průvodech jednotně pod prapory přestavby hlásal titulek úvodního článku týdeníku Rozkvět, který vyšel ve čtvrtek 27. dubna 1989. V textu je připomínka osvobození Československa sovětskou armádou v roce 1945, konstatování, že strana připravující se na svůj XVIII. sjezd a spolu s ní celá společnost řeší nové otázky a problémy s vědomím, že se nebývale zrychlují vnitřní i mezinárodní politické procesy. Neznámý autor rovněž píše, že denně svádíme zápas se vším, co dožilo svůj věk a upozorňuje, že mnozí nabádají k opatrnosti a varují před radikálními postupy.

„Také s těmito myšlenkami pojďme do prvomájových průvodů. Vtiskněme jim vskutku bojový, revoluční charakter. Stejně jako v uplynulých desetiletích manifestujme svůj vztah k socialismu. Vyjádřeme věrnost proletářskému internacionalismu, mezinárodní solidaritě se zápasy o společenský pokrok a trvalý mír,“ vyzývá autor.

Pionýři oslavovali
Velký prostor věnoval týdeník Rozkvět oslavám 40. výročí založení Pionýrské organizace, která vznikla 24. dubna 1949. V textu je připomínka období let 1968/69, nazvaného jako krizové, kdy došlo ke značnému poklesu organizovanosti. „Na 49 pionýrských skupinách bylo v činnosti jen 2178 pionýrů,“ konstatuje autor textu. V článku není ani zmínka o zrušení organizací Junáka, zato tam stojí, že proces sjednocování pokrokových sil v dětském a mládežnickém hnutí započal po celostátní ustavující konferenci SSM(Svazu socialistické mládeže – pozn. red.) a PO SSM v roce 1970. K 15. listopadu 1974 v okrese Nový Jičín pracovalo v 574 oddílech již 11 753 členů a k 1. lednu 1989 pracovalo v 57 skupinách v 925 oddílech 17 850 pionýrů a jisker.
V rámci oslav udělila Ústřední rada PO SSM několika činovníkům, vesměs skupinovým vedoucím, zlatou medaili za socialistickou výchovu. A došlo i na pocty nejvyšší. „Při příležitosti 40. výročí založení Pionýrské organizace bylo propůjčeno prezidentem ČSSR státní vyznamenání „Za vynikající práci“ soudružce PaeDr Evě Zacharové, za dlouholetou a příkladnou práci, kterou se podílela na rozvoji pionýrského hnutí v okrese Nový Jičín,“ stojí dále v textu.

Učitelé navštívili Abcházii
Rozkvět otiskl také příspěvek J. Medunové ze ZŠ Komenského, Odry o tom, jak 30 učitelů navštívilo jih SSSR (Svazu sovětských socialistických republik – pozn. red.) - slunnou Abcházii. „Seznámili jsme se krásným rekreačním centrem Dagomys, projeli i v zimě krásným černomořským pobřežím, seznámili se s faunou a flórou subtropických oblastí. Snad nejkrásnější zážitek jsme si odvezli z nejsevernějších čajových plantáží, které se rozkládají pod zasněženými vrcholky Kavkazu…,“ píše mimo jiné autorka, která na závěr dodává, že všichni účastníci vyjadřují poděkování OVOS (Okresní výbor odborového svazu – pozn. red.) i školskému výboru v Novém Jičíně za spoustu dojmů i poznatků, za možnost seznámit se s dnešním životem sovětských lidí i za možnost aktivní ruské konverzace.

Videodiskohrátky za odměnu
Jana Pavlištíková z Pionýrské skupiny Fulnek, Rudé armády, informuje čtenáře o tom, jak jejich pionýrská skupina uspořádala 5. dubna 1989 videodiskohrátky. „Avšak cesta na tuto akci byla nelehká. Jelikož byl 3. až 8. duben vyhlášen týdnem aktivity, rozhodli jsme se, že vstupenku na hrátky získá ten, kdo donese 5 kg sběru. Za každých 5 kg navíc jsme dostávali pěkné nálepky. Videodiskohrátky začaly v 15 hodin v SKP ROMO. Byla pro nás připravena tombola, prodej cukrovinek a hlavně spousta soutěží. Například přenos hrášku dvěma svíčkami, kuželkový a metlový slalom, foukání balónku přes slámku a rada jiných. Za vítězství byly sladké odměny. Celé dlskohrátky byly prolínány tancem, videopohádkami, videoklipy. Litovat mohl ten, kdo se nezúčastnil, dobře se měl ten, kdo účastníkem byl,“ hodnotí akci autorka textu a na závěr dodává, že nasbíraného papíru kvůli akci bylo celkem 1 120 kilogramů.

Tatry se chystaly na novou rallye
O nové rallye informoval na titulní straně týdeník Tatrovák. „Pro kamióny je určena Rallye Objectif Sud, jejímž hlavním organizátorem je dlouholetý účastník a několikanásobný vítěz Rallye Paříž - Dakar George Groine. Přestože v tomto závodě tým našeho podniku startovat nebude, dá se předpokládat, že několik kamiónů TATRA v drženi francouzských jezdců se na 10 tisíc kilometrů dlouhou trasu vydá. Z Kopřivnice odjel počátkem minulého týdne také Vlastimil Buchtyár s T 815 6 x 6, aby plnil na objednávku firmy Strager úkoly pro organizátora Rallye Paříž - Dakar pana Gilberta Sabine.“