Úvodník týdeníku Rozkvět ze čtvrtka 21. září informoval o pracovní iniciativě obyvatel města Příbor, která směřovala k naplnění celoměstského socialistického závazku uzavřeného na počest 45. výročí Slovenského národního povstání.

Dosažené výsledky v investiční a neinvestiční části akce Z zakotvené v závazku vysoko překročili. Vždyť vytvořili hodnotu díla téměř za 7,5 milionu korun a překročení představuje částku vice než 1,4 milionu korun. Občané odpracovali více než 150 tisíc brigádnických hodin.

V Příboře jsou přesvědčeni, že překročení bude ještě vyšší, zejména v neinvestiční části akce Z v souvislosti s připravovanými podzimními směnami Národní fronty. Pro zlepšení životního prostředí vysázeli více než 6 tisíc stromů a keřů a ošetřili vice než 350 tisíc metrů čtverečních zelených ploch. Neméně dobře si vedli i ve sběru druhotných surovin a v oblasti kulturně výchovné a masově politické práce.

Politická vzdělanost

Značný prostor na straně 2 věnoval týdeník Rozkvět Kabinetu politické literatury při okresní knihovně v Novém Jičíně. Text, který vyšel pod titulkem Stále účiněji zvyšovat úroveň stranického a politického vzdělávání jasně deklaroval, oč článku zabírajícím třetinu strany jde.

„Mimořádné místo v politickém vzdělávání má studium původních pramenů. Dílo K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina stranické dokumenty, projevy vedoucích představitelů strany, jsou příkladem revolučního myšlení. Studium spisů klasiků umožňuje proniknout do jejich tvůrčí dílny, učí logicky myslet, fundovaně hájit své názory.

Politická literatura je nesporně nenahraditelným pomocníkem ve stranickém vzdělávání, při studiu na vysokých školách, je pomocníkem každému posluchači večerní univerzity marxismu-leninismu. A tak dostávají své slovo knihovny, které zastávají v systému ideově výchovných institucí významné místo. A jistě právem.

Kabinet politické literatury je umístěn stále na Leninově náměstí 22 v Novém Jičíně, i když ne zcela ve vyhovujících podmínkách, jak bychom si přáli. Po aktualizaci knižního fondu disponuje 8200 svazky, 600 stranickými materiály, 40 druhy časopisů a novin. Denní tisk, jako je Rudé právo. Nová svoboda, stranicky časopis Život strany a regionální tisk Rozkvět, uchovává po dobu pěti let,“ informovala mimo jiné autorka textu J. Homolová.

Kritika šla do vlastních řad

Týdeník Tatrovák z 22. září otiskl článek přibližující výroční členskou schůzi ZO KSČ kovárna I, v němž si komunisté sebekriticky sypali popel na hlavu.

Autor textu připomněl, že podstatou schůze byl především přístup komunistů k plnění úkolů. „Pro názornost uvádíme jeden z odstavců hlavní zprávy, kterou přednesl předseda organizace František Chromečka: Situace v potřebě výkovků se v poslední době rychle mění. Odběratelé snižuji zásoby, zkracují normativy a požadavky na výkovky jsou podstatně menší, než naše kapacity. Zásobárna práce je minimální, proto se každý výpadek stroje, zápustky nebo materiálu projevuje daleko tvrdším způsobem. Nedodáme požadovaný sortiment, jiné výkovky odběratel nechce a tím nesplníme výrobu zboží. to je situace, která také může znamenat, že provoz nebude mít na výplaty.

V diskusi výrobní náměstek OZ metalurgie Ing. Jiří Jestříbek informoval komunisty kovárny o postupu modernizace strojního parku, se kterou se začne už od 1. ledna příštího roku.

Za stranickou skupinu ze staré kovárny hovořil Milouš Cvaček z jehož vystoupení vyjímáme: Věříme, že kdyby na dílnách kovárny byl technický stav strojů dobrý a stroje se obnovovaly, bezpartijní by nám více věřili, že něco opravdu dokážeme a prosadíme. Takto se na nás dívají, jako bychom ten stav zavinili…“

Volejbalistky vyhrály

Volejbalové družstvo MEZ Frenštát se zúčastnilo mezinárodního turnaje žen v Pise (Itálie), kde hrála čtyři družstva — Sante Croce Pisa (1. Iiga), MEZ Frenštát (I. liga), Londi Livorno (II. Iiga) a domácí celek Voley Pisa (II. Iiga). Družstvo MEZ Frenštát zvítězilo ve svém prvním zápase nad družstvem Santa Croce Pisa 3:0 po setech 15:4, 15:12, 15:7. Po přesvědčivém vítězství v prvním setu, dostaly příležitost si zahrát ve druhém i třetím setu i střídající hráčky. V rozhodujícím finálovém zápase zvítězilo družstvo MEZ Frenštát nad Voley Pisa 3:0 po setech 15:0, 15:12, 15:9.