Takzvaný otvírací článek na titulní straně týdeníku Rozkvět z 26. října měl titulek jenž napovídal leccos, ale ne vše: Okresní konference – příprava na XI. sjezd.

Až z textu se čtenář dozvěděl, že se jednalo o přípravu na XI. sjezd JZD. Jednání delegátů jednotných zemědělských družstev okresu Nový Jičín, které se konalo v sobotu 21. října v kulturním zařízení JZD Jesenicko v Jeseníku nad Odrou, dodali důležitosti zejména hosté.

Předseda JZD Jesenicko Jan Šustek přivítal kromě delegátů družstev především delegaci ÚV KSČ, ÚV NF (Národní fronty – pozn. red.) a vlády ČSSR vedenou členem ÚV KSČ a místopředsedou ČNR (České národní rady) Zdeňkem Krčem. Dále přivítal Zdeňka Šnajdra, vedoucího odboru ministerstva zemědělství a výživy ČSR a a další zejména stranické funkcionáře krajského výboru KSČ a okresního výboru KSČ.

Na konferenci byla rovněž předána státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci, Za pracovní věrnost a Za obětavou práci pro socialismus.

VYPRÁVĚNÍ V KLUBU

Pod tímto názvem sepsali Kamil Bezděk a Martin Šimíček, členové Klubu mezinárodního přátelství při ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně průběh schůzky, která se konala 5. října. Martina Daňková jim na schůzce vyprávěla o svém pobytu v Sovětském svazu.

„Jela z našeho okresu jediná, a to za velmi dobrou práci v klubu. Vyjeli pozdě večer Vlakem družby do Kyjeva, kam dojeli v 10 hodin ráno. Ubytovali se, prohlédli si Muzeum V. I. Lenina, a protože byli hodně unaveni, šli spát. Zbývající dny si nakoupili, navštívili zoo, zpívající fontány, park her, cirkus a blízký tábor. Čtvrtý den jeli opět vlakem do Lvova, kde byli v divadle, lunaparku, muzeu zbraní, ve skanzenu, o rozloze pěti hektarů, prohlédli s památník V. I. Lenina a navštívili jeden z nejkrásnějších chrámů, který se nazývá Pečorskaja lavra. Postěžovala si nám, že 10 dní je velmi málo na poznání alespoň části krás Sovětského svazu. Na závěr nám ukázala věci, které si přivezla. Moc se nám líbily.“

SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY?
V týdeníku Tatrovák z 27. října vyšel přehled akcí k 72. výročí VŘSR a Měsíci čs.-sovětského přátelství v Kopřivnici:

28. října – 24. listopadu – Soutěž pro děti k Měsíci přátelství v knihovně ZK ROH
4. listopadu – Běh přátelství (2 x 10 km), pořádá odbočka č. 3 MěstV SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství – pozn. red.)
4. listopadu – Návštěva síně tradic sovětské posádky, pořádá odbočka Závišice
6. listopadu – Lampiónový průvod a manifestace u památníku osvobození, organizuje MěstV SČSP
6. listopadu – Sportovci TJ se představují (po ukončení manifestace), připravuje TJ Tatra na zimním stadionu
6. – 11. listopadu – Dětský filmový festival v kině Mír'
7. – 10. listopadu – Festival sovětských filmů v kině Mír, začátky vždy v 19.30 hodin
9. listopadu – Koncert Helfertova orchestrálního sdružení Brno, v 19.30 hod. v osvětovém domě, zajišťuje ZK ROH
10. listopadu – Běh o Volgogradský pohár, organizuje SOU
21. listopadu – Představení KPSF (Klub přátel sovětského filmu – pozn. red.) v Kopřivnici „Čisté nebe“, v kině Mír v 19.30 hodin
23. listopadu – Soutěž v recitaci „O stříbrný samovar“, uskuteční se ve společenské místnosti ZK ROH v 15.00 hodin. Pořadatel CZV 4 a ZK ROH
1. prosince – Večer slávy BSP ČSP v Osvětovém domě v Kopřivnici, začátek v 18.00 hodin. Na programu budou předána vyznamenání, provedeny zápisy do knihy cti, vylosování čtenářské soutěže a kulturní program. Zalistuje PV SČSP.
5. prosince - Představení FKSP, film „Ohlédni se,“ kino Mír, začátek v 19.30 hodin.
9. prosince - Taneční soutěž „TATRA 89“, sportovní hala ZŠ Pionýrská, organizuje ZK ROH.

Kromě těchto akci probíhá v podnikových novinách čtenářská soutěž, „Jak znáš SSSR?“ – zajišťuje redakce a PV SČSP.

V průběhu Měsíce přátelství se uskuteční slavnostní členské schůze, besedy a prodejní výstavky sovětské literatury v jednotlivých odbočkách SČSP. Výstavu sovětských knih připravuje také knihovna ZK ROH. Na všechny akce jsou srdečné zvání nesen členové svazu, ale celá široká kopřivnická veřejnost.

POHÁR VYHRÁL JIŘÍ PARMA

Lyžařský oddíl TJ MEZ Frenštát uspořádal v sobotu 14. října 1989 za účasti 51 skokanů z ČSSR a Jugoslávie na můstku s kritickým bodem K-90 v areálu na Horečkách závěrečný závod letošní sezóny na můstcích s umělou hmotou o Pohár Národní fronty.

„Vítězem již 19. ročníku těchto večerních mezinárodních závodů se stal již počtvrté v jejich historii čs. Reprezentant Jiří Parma zásluhou vyrovnaných a stylově nejlepších skoků v obou soutěžních kolech. Zaslouženě proto převzal z rukou soudružky Miroslavy Kovářové křišťálovou trofej věnovanou KV Národní fronty v Ostravě. Po prvním kole vedoucí závodník František Jež obdržel za 2. místo křišťálovou trofej z rukou Bohumila Frydrycha, vedoucího tajemníka OV NF v Novém Jičíně a loňskému vítězi PNF Ladislavu Dluhošovi předal cenu za 3. místo Jiří Kiša, předseda MěstV NF ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na 4. místě se umístil Pavel Ploc, který docílil nejdelšího skoku dne 92 m, před vítězem letošní GP Martinem Švagerkem,“ uvedl autor Jiří Sedláček.