Titulní strana Rozkvětu z 13. dubna patřila nejen ohlédnutí za jednáním předsednictva Okresního výboru KSČ v Novém Jičíně, které se konalo 6. dubna a okresní konferenci Socialistického svazu mládeže, konané 8. dubna, ale také setkání učitelů dne 7. dubna v Památníku Jana Amose Komenského.

Kritika alibismu

Palčivými otázkami se zaobírala veřejná schůze ZO KSČ číslo 5 v Novém Jičíně, která se uskutečnila 4. dubna v J-klubu. Hlavní referát, jak stojí v textu na straně 2, přednesl soudruh Poledňák, předseda ZO KSČ, jenž se mimo jiné velmi kriticky postavil k práci registrovaných členů strany, poslanců i členů občanských výborů či jiných složek Národní fronty. Uvedl, že společnými silami je třeba bojovat proti pasivitě, nezájmu, netečnosti, alibismu i lhostejnosti.

„V diskusi vystoupilo 11 soudruhů a soudružek. Soudruh Vávra, tajemník MěstNV ve svém diskusním vystoupení seznámil přítomné s plněním volebního programu NF i s problémy, s kterými se město potýká. Dozvěděli jsme se například, že tři nevelké podniky zaplatily za uplynulé tři roky 203 000 Kčs na pokutách za znečišťování životního prostředí,“ uvádí autorka textu Alena Chovancová, členka výboru ZO KSČ.

„Nad jednáním pracovníků Jednoty 363 a vedlejší prodejny Maso - uzeniny se pozastavila soudružka Smolková. Pro mytí vlastních osobních vozidel a autobusu s pojízdnou prodejnou opravdu není vhodné místo za prodejnami uprostřed sídliště!“ objevilo se také v textu, jehož závěr nevyzněl nijak optimisticky. „O tom, že ne všichni komunisté nesou současnou odpovědnost, svědčí i fakt, že z 267 registrovaných a pozvaných členů strany se veřejné schůze zúčastnilo 77. Deset se omluvilo,“ uzavírá autorka.

Noví diskoohlašovatelé

Na základě úspěšného splnění podmínek okresních kvalifikačních přehrávek amatérských vedoucích diskoték vydal odbor kultury Okresního národního výboru v Novém Jičíně osvědčení k uvádění diskoték těmto diskoohlašovatelům: 1. Vladimír Benko - Novy Jičín, 2. Miroslav Rešl - Nový Jičín, 3. Ing. Stanislav Vyorálek - Studénka 2, 4. Luděk Doležel - Nový Jičín, pouze pro středisko Nový Jičín, 5. Stanislav Mísař - Studénka 2, pouze pro Studénku, 6. Miroslav Hyvnar - Kopřivnice, pouze pro město Kopřivnice.

(Údaje byly v původním textu včetně adres, které nepublikujeme – pozn. red.). Bližší informace podá: Okresní kulturní středisko, ing Vladka Nenutilová, Slovansky 3, Nový Jičín. Tel.: 212 57 235 77.