Týdeník Rozkvět z 20. dubna se věnoval na titulní straně jednání rady Okresního národního výboru v Novém Jičíně nebo slavnostnímu shromáždění SNB (Sbor národní bezpečnosti - dnešní Police ČR – pozn. red.). Jeden z textů byl věnován také Pionýrské tavbě v Kopřivnici.

„Ve dnech 3. - 7. dubna probíhal na všech pionýrských skupinách našeho okresu „Týden aktivity'', směrovaný ke 40. výročí PO a okresní konferenci SSM a PO SSM, která byla 8. 4. 1989 v Tatrovance. Nejlépe si vedli pionýři z Vřesiny, Petřvaldu, Příbora – základní školy na Jičínské ulici, Nového Jičína — Lidových milici a Nového Jičína - Tyršovy ulice. Nejlepší sběrači z těchto skupin byli odměněni účastí na „Pionýrské tavbě“, kterou pro ně připravili svazáci z Tatry Kopřivnice. Pionýři zhlédli zajímavé provozy, jež patří výrobě aut, navštívili technické muzeum, kde byl promítnut film a jako závěr pobytu mezi svazáky v Kopřivnici byla tavba železa. Moc se to všem, pionýrům i oddílovým vedoucím, líbilo. H. S.

To se trochu nepovedlo

Rozkvět rovněž informoval o soutěži o nejlepší kroniku obce. Jistě záslužná soutěž měla poněkud trpkou příchuť, jak alespoň vyplývá z úvodu textu.

„Dne 14. března proběhl v Novém Jičíně v sále restaurace Národní dům aktiv kronikářů účastnicích se IV. národní soutěže kronikářů měst a obcí, kterou vyhlásilo ministerstvo kultury vloni 1. března. Soutěž je tentokrát zaměřena na zpracování samostatného zápisu z dějin místní tělovýchovy, součástí hodnocení je i stav zápisů obecní kroniky za posledních pět let, úroveň tištěné a fotografické dokumentace, odborná a politická aktivita kronikáře. Pro tři nejlepší v jednotlivých kategoriích byly ministerstvem kultury stanoveny finanční odměny 1500, 1200 a 1000 korun. Ukázalo se ale, že ani ministerstvo, ani KNV a ONV nemají na soutěž vyhrazeny finance a nárokují je z rozpočtu muzea, jehož finanční přiděl na tento rok byl značně snížen. Odměny pro soutěžící kronikáře v současné době zabezpečeny nejsou,“ konstatuje autor textu.