Týdeník Rozkvět z 30. března se zabýval v úvodníku závěry jednání předsednictva OV KSČ, ani tentokrát v něm nechyběla provolání podniků o tom, jak pracující stojí za politikou přestavby.

Komunisté JZD 1. máj se sídlem v Tísku spolu s tamními komunisty : „…Máme pěknou obec, občané žijí spokojeně. Ale k tomu jsme se dopracovali každodenní svědomitou prací, mnohdy nelehkou, vykonáváním dobrovolných funkci a nesčetným počtem dobrovolných brigádnických hodin na zvelebení obce.

V bíloveckém zímku je co k vidění. Jeho expozice by se měla rozšířit až do suterénních prostor, kde budou exponáty připomínající středověk.
OBRAZEM: V zámku přibude model hradu

Bylo to možné proto, že nám naše úsilí nikdo nenarušoval. Proto žádáme, aby nám klidný a spokojený život ústřední stranické a státní orgány zajistily. A musíme prohlásit, že toto stanovisko podporují i členové KSČ ze Slatiny, Výškovic, Lubojat a Bítova, na jejichž teritoriu má JZD 1. máj se sídlem v Tísku působnost. Žádáme proto, aby státní orgány a orgány všech stupňů, předně ústřední výbory, vytvářely okolnosti, aby žádný protisocialistický, protispolečenský a protistátní element v našem státě neměl možnost rozkladného působení.“

Ochotnické divadlo má v Bernarticích nad Odrou dlouholetou tradici. V roce 1963 divadelníci hráli představení Sněhová královna.
SERIÁL DENÍKU: Jak jsme žili na Novojičínsku. Bernartice nad Odrou

CO MĚLI V ÚMYSLU S CIKÁNY?

Přestože na straně 4 tohoto vydání týdeníku Rozkvět byl text s názvem Nezapomeňte na apríla!, krátký článek plný zkratek na straně 6 s titulkem Nápady jako aprílový nevypadal.

„Okresní rada MŠ VV, odbor kultury ONV, OKS v Novém Jičíně ve spolupráci s OOR, OV NF a OV SDR připravily TRIBUNU – burzu nápadů, námětů a zkušeností v J-klubu v Novém Jičíně, v pátek 31. března. Na programu je například řešení cikánské otázky v Odrách, kultura na vesnici, využití diaekranu při besedách, snižování nadváhy…“

První jarní vycházku podnikly děti z PS J. Fučíka v Příboře v únoru při výstupu na Ondřejník v akci O rudou stužku Vítězného února.
Historie regionu: Zkvalitnit ideologickou práci! Zapojit co nejširší okruh lidí
Oslavy Mezinárodního dne žen byly v minulosti mnohem významnější událostí než nyní.
Historie regionu: Oslavy, závazky i bilancování