V Živé kronice pracovníci městského muzea zaznamenali cenné výpovědi společně s krátkou zvukovou nahrávkou a fotografiemi a umístili je na webových stránkách www.zivakronika.cz, které mohly být zřízeny i díky dotaci Moravskoslezského kraje.

Eva Ševčíková, ředitelka Kulturního centra Bílovec uvedla, že Živá kronika navazuje na projekt Z(a)traceni v čase, prostřednictvím něhož v letech 2016–2017 zkoumali za pomocí studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka a žáků Základní školy Komenského válečné a poválečné dějiny města Bílovce na základě dochovaných písemných materiálů a také na základě výpovědí pamětníků.

„Právě díky tomuto projektu jsme bohužel zjistili, že pamětníci původního německého obyvatelstva již v Bílovci zřejmě nežijí. Zjistili jsme však také, že výpovědi pamětníků původního českého obyvatelstva i nově příchozích obyvatel, kteří zde nalezli své nové domovy před více než sedmdesát lety, jsou natolik zajímavé, že jejich vzpomínky zaslouží větší pozornosti. Třeba jen proto, abychom si uvědomili, jak dobře se vlastně dneska máme. Nebo také proto, že nám tyto výpovědi napomohou vytvořit si pouto s místem, ve kterém žijeme a ve kterém prožíváme své vlastní malé dějiny,“ sdělila Eva Ševčíková.

Návštěvník webových stránek si tak může přečíst výpovědi lidí, kteří v Bílovci prožili válku, popisují soužití německých a českých obyvatel města z pohledu Čechů i těch, kteří se do Bílovce přistěhovali nebo chodili do Bílovce do školy či zaměstnání z okolních vesnic.

„Velice často vzpomínám například na rozhovor s paní profesorkou Zdeňkou Jiříkovou, která bohužel v letošním roce umřela, takže jsme moc rádi, že se nám podařil její příběh zaznamenat, i její hlas. Vzpomínala na svá mladá léta a na soužití s německými obyvateli. A tím, že byla velmi vzdělaná a noblesní dáma, tak i když zažila těžkou dobu válečných dějin, dokázala si uchovat nadhled. Nebyla zahořklá a dokázala popsat jak ty dobré, tak i špatné stránky. To je příběh, který si ráda přečtu několikrát, stejně jako mnohé další,“ pokračovala Eva Ševčíková a dodala, že v projektu pokračují zpovídáním dalších pamětníků. Zatím podle ní měli štěstí, že takřka nikdo spolupráci neodmítl. Pokud ano, tak jen kvůli tomu, že ze zdravotních důvodů už nemají sílu si povídat nebo jim vzpomínky vyvolávají nepříjemné pocity a pak se necítí fit.

Projekt Živá kronika oceňuje také starostka Bílovce Renata Mikolašová. „Je to úžasný projekt, jehož velkou přidanou hodnotou je i zvuková nahrávka, která společně s fotografiemi tvoří ucelený obrázek té osobnosti. Člověk si mnohdy pamatuje více to, co slyší než to, co si přečte. Obojí dohromady je úžasná kombinace,“ poznamenala Renata Mikolašová a dodává, že společně s vedením muzea a knihovny zvažují možnost použít časem získané cenné informace i pro výuku dětí a mládeže.