Ještě v loňském roce stály u vlakového nádraží dva vzrostlé, ale nemocné stromy, které měly být zcela pokáceny. Zástupci Českých drah však navrhli městu jiné řešení. Místo naprosté likvidace jedné z dřevin, lípy, zanechat asi třímetrový kmen, jenž by pak mohl být využit pro plastiku či dřevořezbu. A tak se stalo.

Již několik dnů pracuje místní řezbář, Petr Kučerka starší, na torzu lípy, které zůstalo po několikametrovém stromu. „Napadení jasanu dřevokaznou houbou a nevhodnost jasanového dřeva pro řezbářství vedly k rozhodnutí, skácet jasan u země. Lípa má vhodné dřevo, ale s ohledem na předpokládaný dutý kmen nebude vhodná pro plastiku,“ zhodnotil Petr Lelek z odboru životního prostředí. Všechno tedy nasvědčovalo, že se u nádraží bude nacházet dřevořezba.

Co však do kmenu vyřezat? „Přes Historicko-vlastivědný spolek v Odrách se domluvilo, co tam bude. Každý říkal něco. Mělo to být od pramene řeky Odry, to znamená, že jsme začínali od pramene a budeme pokračovat až do Oder, a poslední bude asi Mendlův dům,“ nastínil Petr Kučerka starší. Již v úterý pokrývaly kmen lípy dřevořezby, jimž vévodí znak Oder a Slezský znak. Na různých místech bylo možno zahlédnout také besídku u pramene řeky Odry, Starou Vodu, hospodu u pramene řeky Odry v Kozlově, vlak, který přijel do Oder roku 1891, klokočovskou pumpu, Maria skálu, vrásové stěny, jakubčovickou zvonici, druhý nejstarší zvon na Moravě, jenž se nachází v kostele svatého Bartoloměje v Odrách a další. „Dělám to podle fotek. Ty si já upravím, udělám si šablony a pak už jedu. Ještě přibude oderská kašna, kostel, Katův dům, bašta a Mendlův dům,“ dodal Kučerka s úsměvem. Dle svých slov bude na dřevořezbách pracovat minimálně ještě tento týden.

Protože je stále předpoklad, že budou na lípě volná místa, mohou se obyvatelé Oder zapojit do procesu tvorby a navrhnout další atraktivity Oderska, jež by byly hodny ztvárnění. Nápady lze telefonovat či zasílat elektronickou formou Karlu Glogarovi, a to na číslo 556 768 103 nebo e-mailem na adresu glogar@odry.cz.