Za letáky s tematikou ubytování a gastronomie, nabízející možnosti aktivně i relaxačně stráveného času, katalogy balíčků zážitků, pohlednice obcí mikroregionu a publikaci o Frenštátsku získalo město, a potažmo celý mikroregion, cenu prestižního časopisu Travel Trade Gazette. Ta je udílena v rámci soutěžní přehlídky propagačních materiálů krajů a turistických regionů Euroregionpropag. Na materiálech, prezentujících jak Frenštát, tak také obce Veřovice, Kunčice p. O., Lichnov, Trojanovice, Tichou a Bordovice, se významnou měrou podílelo Valašské království, ale také pracovníci města, tamní muzeum a společnost Kulturní dědictví.