Kolik tedy Kopřivničané za své čtyřnohé miláčky a odpad v letošním roce zaplatí? „Když vezmu ty nejběžnější sazby poplatků za psy, tak v domě se dvěma byty v našem městě to bude tisíc korun, pro důchodce dvě stě korun,“ začala s výčtem Petříčková a pokračovala: „Pro občany žijící v rodinném domě sazba činí tři sta korun, pro důchodce pak sto korun.“ Stejně nízká výše poplatku jako pro důchodce žijícího v rodinném domku je stanovena také pro obyvatele kopřivnických místních částí a na Pasekách. „Zde je poplatek taktéž sto korun,“ potvrdila mluvčí.

Stejně jako v ostatních novojičínských městech, i v Kopřivnici funguje takzvané osvobození od poplatků. „Tam patří například lidé nevidomí, bezmocní či s těžkým zdravotním postižením, dále také osoba provozující útulek, provádějící výcvik psů a další.

Podrobnosti o tomto, stejně jako celý sazebník, mohou občané města najít v obecně závazné vyhlášce číslo 3/2010,“ uvedla Petříčková.Co se týče odpadu, tak ani za něj si obyvatelé Kopřivnice v roce se dvěma jedničkami na konci nepřiplatí. Poplatek ve výši 498 korun na osobu za rok zůstal bez navýšení.

Splatnost tax je pevně stanovena

Pro oba poplatky jsou stanoveny termíny, do kterých musejí být zaplaceny. Splatnost tax za psy je rozdělena na roční a čtvrtletní. „Zatímco tu roční musí lidé uhradit do konce měsíce února, čtvrtletní má stanoveny celkem čtyři termíny,“ informovala Petříčková. Oproti tomu poplatky za komunální odpad jsou splatné trochu jinak. „U roční splatnosti je musejí občané zaplatit do konce března. U té pololetní pak do konce března a konce září,“ uvedl mluvčí.

Způsobů platby městských poplatků je několik. Částky je možné zaplatit buďto převodem na účet, přímo na pokladně radnice nebo poštovní poukázkou. V případě poplatku za komunální odpad je navíc možné využít placení prostřednictvím SIPA.

Za loňský rok vybralo město Kopřivnice necelých jedenáct milionů korun. „Za poplatky za psy to bylo přes pět set třicet tisíc korun, za komunální odpad potom necelých deset a půl milionu korun,“ dodala na závěr Petříčková.