Pracující stojí za politikou přestavby, hlásal úvodní titulek týdeníku Rozkvět z 9. března 1989. Nadtitulek Na podporu provolání předsednictva ÚV KSČ naznačoval, oč v rozsáhlém článku půjde.

„Soustředit síly k uskutečňování komplexní přestavby naší společnosti a nepřipustit snahy rozvratných protisocialistických sil o vyvolání neklidu a narušování veřejného pořádku, plná podpora provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února tak lze charakterizovat stanoviska, která ve svých rezolucích vyjadřují pracující, občané a mládež z průmyslových a zemědělských i dalších organizací z celého okresu,“ stojí v textu.

Jak taková podpora vypadala? „Výsledky, které socialistické zemědělství dosáhlo pod vedením Komunistické strany Československa, jsou nejlepším důkazem o správně nastoupené cestě k socialismu. Svou poctivou prací vyslovujeme souhlas se závěry XVII. sjezdu strany, se zahájením přestavby naší ekonomiky a demokratizací naší společnosti. Naše JZD nese ve svém názvu slovo mír, mír, který je tolik potřebný pro dobře odvedenou práci, šťastný a spokojený život. Odsuzujeme proto nepřátelské snahy namířené proti zájmům našich pracujících, klidu a pořádku, které narušují mírový život v celé společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že to, co jsme za 42 let cesty k socialismu vybudovali, také uchráníme.“ stojí v prohlášení podepsaném JZD Mír Fulnek. Podobných prohlášení je ve vydání dalších sedm.

TATRA A ÚRAZOVOST

Týdeník Tatrovák z 10. března popřál stejně jako Rozkvět ženám k MDŽ, ale na rozdíl od Rozkvětu nebylo stěžejním tématem provolání předsednictva ÚV KSČ. Podnikový výbor ROH na svém zasedání totiž konstatoval, že „Úrazy maří výsledky. Z podrobné statistiky vyplynulo, že se nám nedaří plnit stanovené cíle a četnost i závažnost pracovních úrazů je stále velmi vysoká. Pro ilustraci v přepočtu na 100 zaměstnanců (četnost) vykazujeme v kombinátu pracovní úrazovost: o 30 procent vyšší než organizace resortu, o 86 procent vyšší než v odborovém svazu KOVO, o 97 procent vyšší než průměrná četnost v organizacích Severomoravského kraje. Přestože příčin je více, nejčastěji jsou vážné úrazy zaviněny nepozorností a požíváním alkoholu,“ konstatuje autor.

A ZASE TI MILICIONÁŘI

Lidové milice byly v souvislosti s Vítězným únorem 1948 v kurzu, a tak beseda stíhala besedu. Jednu z nich absolvoval Oddíl mladých požárníků Soptík ze Sedlnic. „Co se tenkrát před jednačtyřiceti lety událo, mnozí z nás vědí pouze ze školních učebnic. Ale příležitost, jakou je návštěva milicionářů v našem oddíle a vyprávění skutečných příběhů z té doby, se nám nenaskytne tak často. Proč vznikly Lidové milice, jakou měly úlohu tenkrát a jakou mají dnes, o tom všem nám vyprávěli soudruzi milicionáři Rudolf Vodička, zakládající člen LM, a František Michna, člen okresního štábu LM. Oba soudruzi jsou nositeli mnoha vyznamenáni za aktivní činnost v LM, s. Vodička má dokonce medaili prezidenta republiky. Na závěr velice zajímavé besedy nás s. Michna pozval do síně tradic LM v Novém Jičíně. Velice rádi toto pozváni v příštích dnech využijeme, neboť znát svou historickou minulost je základním úkolem hry Pionýrské organizace Prameny,“ uvádí v textu L. K.