Podobně jako v Odrách nejsou toalety ještě ve Štramberku, kde městský hřbitov nedávno prošel celkovou revitalizací. Veřejné toalety jsou ale dlouhé roky nedaleko v Národním sadu.

V Odrách je situace horší. Když už je návštěvník hřbitova v „krizi“, nezbývá mu, než zkusit štěstí v městské nemocnici, která je naproti, případně to udělat tak, jak tvrdil na posledním zasedání oderského zastupitelstva jeho člen Denis Dimitrov. Ten reagoval na skutečnost, že zastupitelé měli pouze vzít na vědomí jednu ze tří navržených variant řešení.

Bývalá Koliba nad Vlčinou na Horečkách v Trojanovicích, dnes Chalet Vlčina - 11. srpna 2023.
Koliba nad Vlčinou v Trojanovicích už nechátrá. Je z ní Chalet Vlčina

„O realizaci toalet na místním hřbitově se hovoří dobrý půlrok, nevím proč teď rovnou nemůžeme hlasovat o jedné z variant. Chápu, že rozpočet města to zatíží více než jsme předpokládali, avšak každý z nás by si měl položit otázku, kam celou tu dobu chodí stařenky a babičky vykonávat svou potřebu. Ano, mezi hroby, kde leží mrtví… Chlubíme se mrtvými, kteří tam leží, avšak živé, kteří se starají o jejich hroby, opomíjíme. Je naší povinností mravní i občanskou zajistit důstojnost alespoň na hřbitově,“ řekl, mimo jiné, Denis Dimitrov.

Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku zmíněné tři body představila, zároveň upozornila, že hřbitov prošla s pracovníkem z památkové péče. Z její řeči vyplynulo, že ze tří variant by vlastně přicházela v úvahu pouze jediná. Ostatní dvě by nevyhovovaly právě z hlediska památkové péče případně kvůli nevhodnosti umístění.

Koupání na Čerťáku u Nového Jičína, kde je nevyhovující voda, 21. 8. 2023.
Čerťák má vodu nevhodnou ke koupání. Je ale lepší než bazén, tvrdí místní

V případě nejvhodnější varianty by toalety byly umístěné v dolní části hřbitova, kde by mohly být napojené na inženýrské sítě z objektů střední zdravotnické a střední pedagogické školy. Rozpoutala se diskuze o tom, jaké by toalety měly být a za jakou cenu. Zastupitelku Elenu Vahalíkovou zajímalo, k jaké variantě se přiklání rada města, jednoznačnou odpověď ale nedostala. „Jsem pro to udělat tu nejjednodušší budku, opláštit to v dolní části. Pro nejlevnější variantu. Začnou tam chodit bezdomovci, místo bude těžko udržitelné, co se týče čistoty a provozu. Čím levnější řešení, tím lépe,“ navrhl starosta, jenž upozornil, že je nutné počítat s nemalými náklady na údržbu čistoty toalet.

Ostravané míří za levnými cigaretami do Polska. Na balíčku ušetří i 50 korun, 26. srpna 2023.
VIDEO: Doma už ne. Kuřáci z Novojičínska jezdí pro levné cigarety do Polska

Radní Jakub Mateiciuc naopak preferoval dražší variantu, i proto, aby toalety byly využitelné po celý rok a také, aby měly monitorovací zařízení. Zastupitelstvo nakonec pověřilo pracovní skupinu, aby rozhodla o tom, co by bylo nejvhodnější a referovala o tom na zářijovém zasedání zastupitelstva.

Redakce Novojičínského Deníku zmapovala všechny městské hřbitovy na Novojičínsku. Stav toalet ve Štramberku se nepodařilo zjistit, neboť již byly kvůli pokročilému času zavřené. Trošku ponuře působí vstup k toaletám na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale záchody jsou čisté a nechyběl papír ani mýdlo. V Příboře v současné době používají jako náhradu za „kamenné“ toalety Toi Toi buňku. V ostatních městech jsou toalety ve velmi pěkném stavu a například ve Studénce, v Kopřivnici či Novém Jičíně jsou k ním i směrové šipky.