Za prvních šest měsíců roku 2019 se zaměstnanci stanice starali o 951 zvířat, tedy o 89 víc než vloni. „Výrazný nárůst souvisí zejména se zvýšeným počtem mláďat několika druhů,“ uvedl zaměstnanec stanice Jan Kašinský. Ve statistice vedou poštolky, kterých dosud ve stanici měli 81, což je o 25 víc než v roce 2018. Rovněž ošetřovali vysoké množství pěvců rehků obecných, kterých bylo o 24 víc, a sov. V minulém roce se ve stanici objevili pouze tři puštíci obecní, letos jich zatím bylo 26. Počet kalousů ušatých se také několikanásobně zvýšil. Vloni jich bylo pět, letos 20. Zvýšení počtu mláďat sov souvisí se vzrůstem populace hrabošů polních a dalších malých savců. Zajíců polních dosud ve stanici přijali o 27 víc než vloni.

Počet kosů naopak klesá. Za jejich úbytek může africký virus Usutu. "Ačkoliv je virus schopen nakazit relativně široké spektrum ptačích druhů, kosi jsou k této infekci obecně velmi citliví a infekce u nich často končí smrtí,“ vysvětlila Lada Hofmanová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Podle Českého svazu ochránců přírody se kosi v Praze a středních Čechách blíží vyhynutí. V Bartošovicích oproti minulému roku klesl počet mláďat i zraněných kosů na polovinu. Vir může napadnout i člověka, avšak infekce se většinou neprojeví. Vážnější případy jsou vzácné.

Aleš Chromečka