Záchranná stanice v Bartošovicích byla slavnostně otevřena 28. října 1983 a patří k nejstarším zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. Už třicet let je rovněž neodmyslitelnou součástí obce Bartošovice. Během této doby prošlo jejími branami téměř 17 tisíc zvířat.

Pracovníci Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně se zabývali záchranou zraněných či jinak handicapovaných dravců a sov již od roku 1975. Avšak podmínky pro péči o zvířata byly provizorní a amatérské. V roce 1983 tak byla, během takzvané Akce „Z", vybudována Stanice pro záchranu dravců a sov.

„Na její výstavbě se významně podílelo také několik občanských sdružení, mimo jiné členové dnešního majitele a provozovatele, tedy Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín. Tato nevládní organizace převzala stanici k 1. lednu 1992," přiblížil začátky záchrany zvířat v Bartošovicích vedoucí stanice Petr Orel a dodal, že od té doby prošlo zařízení mnoha změnami. Stanice dnes splňuje veškerá přísná legislativní kritéria i další požadavky.

Od poloviny 80. let už stanice přijímala všechny druhy ohrožených volně žijících živočichů.

Nyní působí téměř na celém území Moravskoslezského kraje a zvířecí pacienty přijímá také ze Vsetínska, Hranicka nebo z okolí Bystřice pod Hostýnem. Ročně její pracovníci přijmou 1300 zvířecích chovanců-pacientů.

Nejčastěji léčí ptáky a savce

Stanicí dosud prošlo 218 zvířecích druhů. „Nejvíce jsou zastoupeni ptáci (163 druhů), pak následují savci (40 druhů), minimální je pak příjem obojživelníků a plazů," řekl Petr Orel s tím, že více než polovinu zvířat se daří navrátit zpět do volné přírody.

„Mezi další stěžejní aktivity stanice patří realizace programů na znovuzaložení či posílení ohrožených populací vybraných silně a kriticky ohrožených druhů. V posledních letech je to především úspěšný projekt Návrat orla skalního do ČR nebo projekty na záchranu sýčka obecného či sovy pálené. Součástí práce je řada dalších aktivit v rámci druhové ochrany živočichů a volné krajiny," poodhalil další aktivity stanice její vedoucí.

Další důležitou náplní práce jejích zaměstnanců je oblast ekologické výchovy a osvěty pro školy, kterým stanice nabízí osm eko-výchovných programů. Ročně ji navštíví 7 až 8 tisíc návštěvníků.

Dárek bude až na jaře

V areálu stanice nyní probíhá výstavba nového návštěvnického centra Domu přírody Poodří. „Toto centrum se skládá ze tří samostatných částí. V zahradní části bude centrálním prvkem model řeky Odry, doplněný celou řadou dalších hracích a atraktivních prvků zaměřených opět především na děti, druhou částí je víceúčelový sál, který bude sloužit především k samotné výuce, ale také k menším výstavám. Třetí, poslední částí je nová, moderní interaktivní vnitřní expozice, věnovaná opět Poodří," nastínil vzhled centra Petr Orel a povzdechl si, že kvůli několikaměsíčnímu zpoždění prací se nestihlo dům otevřít k letošnímu jubileu. První návštěvníci jej budou moci navštívit až na jaře.

„Nové návštěvnické centrum se bude snažit ovlivňovat návštěvníky v tom slova smyslu, aby sami pocítili potřebu přírodu v regionu chránit pro další generace," dodal na závěr Petr Orel.