„Předpokládaná celková hodnota zakázky je na hranici dvanácti milionů korun bez daně z přidané hodnoty,“ uvedl vedoucí stanice Petr Orel a poznamenal, že stanice může akci realizovat díky podpoře Evropské unie, ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. „Podstatná část nákladů bude financována z prostředků Operačního programu Životního prostředí,“ upřesnil Orel.

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích je v provozu od 28. října 1983 a je nejstarším zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. „Komplex tehdy tvořilo patnáct chovatelských zařízení, voliér, a nepatrné, zcela nedostatečné provozní zázemí,“ připomněl začátky Orel a dodal, že od 1. ledna 1992 areál převzala od státu do majetku a provozování Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně. Ta v současnosti obhospodařuje v tříhektarovém areálu na sedm desítek chovatelských zařízení a disponuje také provozním a sociálním zázemím.

„Ročně projde stanicí přes tisíc zvířat, především jde o ptáky a savce. Centrum ekologické výchovy a informační centrum CHKO Poodří navštíví přes osm tisíc návštěvníků,“ upozornil Orel.

Důvodem rekonstrukce je skutečnost, že chovatelská zařízení a další provozní objekty značně zastaraly, nesplňují již současné požadavky na chov a pohodu zvířat, vyžadují nákladnou rekonstrukci a chybí rehabilitační voliéry a další specifické chovatelské objekty. „Často ty objekty již nevyhovují potřebným parametrům a současné legislativě,“ doplnil Orel a připomněl, že cílem projektu je oprava stávajících objektů a rozšíření chybějících chovatelských kapacit tak, aby stanice mohla optimálně plnit svoji úlohu při péči o handicapované živočichy přijímané z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje a současně plnit ekovýchovnou a osvětovou činnost.