Žáci mateřských, základních a středních škol zapojených do akce Recyklohraní v Moravskoslezském kraji odevzdali k recyklaci téměř 97 tun drobného elektroodpadu a baterií. Mezi nejaktivnější, z celkem 274 škol, se zařadila Základní škola Kopřivnice-Mniší. Místní žáci odevzdali 4,4 tuny nepotřebných elektrospotřebičů a suverénně za sebou o téměř jednu tunu za sebou nechali Základní školu elektrotechnickou z Ostravy.

Třetí ve stejné kategorii skončila Základní a mateřská škola Ženklava. Organizátorská společnost ASEKOL eviduje 3890 televizí a monitorů, což je mezi kraji nejvíce. „Aktivita škol každým rokem vzrůstá. Celkem 274 ústavů z Moravskoslezského kraje loni dokázalo vytřídit o osmdesát procent televizí a monitorů více než v roce 2009, mimo jiné i při obměnách zařízení v počítačových učebnách,“ sdělil Ivan Tučník, tiskový mluvčí projektu.

Pro studenty je motivující zjištění, že přesně ví, kolik jak se jejich recyklační aktivita promítá do uspořené elektrické energie, ropy či pitné vody. „Školy v Moravskoslezském kraji dokázaly například uspořit 579 MWh elektrické energie, což je pro lepší představu roční spotřeba 223 domácností. Téměř tři miliony ušetřených litrů vody zase vystačí zhruba na 39 tisíc sprchování,“ upřesnila Hana Ansorgová že společnosti ASEKOL.

Zábavně-vzdělávací program Recyklohraní byl spuštěn v září 2008 a organizuje ho několik neziskových společností, zaměřené na sběr a recyklaci elektroodpadu, obalů, svítidel a baterií. „V Recyklohraní je v současnosti registrováno 2318 škol z toho 274 v Moravskoslezském kraji.

V rámci programu děti do speciálních kontejnerů sbírají elektrozařízení a baterie, vyplňují kvízy a účastní se kreativních modelářských, výtvarných a literárních soutěží,“ připomíná manažerka projektu Pavla Špringerová a na závěr dodává: „Hlavním smyslem Recyklohraní tedy není sběr elektroodpadu a baterií, ale budování uvědomění směrem k životnímu prostředí.“