Pouze dvě školní třídy, výuka provizorně ve školní jídelně, žádné šatny, kde by si děti mohly odložit své věci. Tak vypadala v minulosti základní škola v Mniší. Celá budova prošla v uplynulých měsících nákladnou rekonstrukcí, finální úpravy proběhly během letních prázdnin.

Z původní školní budovy zbyly v podstatě jen obvodové zdi. „Chyběly zde šatny, prostor pro družinu a také učitelský kabinet byl nevyhovující," uvedl Ludvík Michalec z odboru rozvoje města, který měl projekt na starost. Stavební práce byly zahájeny již v červenci minulého roku, kvůli rozsahu rekonstrukce se děti celý uplynulý školní rok učily v prostorách místního kulturního domu.

Kapacita již nestačila

Výsledkem stavebních úprav jsou nové prostory ve druhém podlaží, vzniklé přestavbou nevyužívané půdy, nová herna, kabinet, ale i nezbytné sociální zařízení. Došlo také k rekonstrukci původních prostor školy v přízemí a k přistavění nových šaten.

Hlavním důvodem rozsáhlé rekonstrukce byla nedostatečná kapacita školy. Tu mohlo navštěvovat pouze 28 dětí a díky nově vzniklým prostorám se toto číslo zvýšilo na 60. „Škola má nyní k dispozici tři třídy pro běžnou výuku, počítačovou učebnu a nově také samostatné prostory pro školní družinu, která je přizpůsobena rovněž k výuce výtvarné výchovy a pracovních činností," shrnul výsledek ročních úprav Ludvík Michalec.

Pomohla dotace

„Rekonstrukce školy vyšla na více než osmnáct milionů korun, přičemž zhruba čtrnáct milionů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko," informovala Lucie Petříčková z oddělení vnějších vztahů města Kopřivnice. Město navíc zaplatilo 1 milion korun za modernizaci vnitřního vybavení školy. Žáci se tak mohou těšit na novou výpočetní techniku či interaktivní tabule.

Slavnostní otevření školy se koná symbolicky již v sobotu 1. září od 15 hodin. „Kromě možnosti prohlídky nových školních prostor bude připraven zábavný program pro děti a posezení s hudbou pro všechny," upřesnila Lucie Petříčková. V pondělí 3. září zasedne do školních lavic základní školy v Mniší 45 žáků první až páté třídy.

LUCIE BRIJAROVÁ