Půjde o úsek dlouhý 86 metrů včetně chodníčků vedoucích k jednotlivým vchodům bytového domu. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně povrchu z litého betonu za zámkovou dlažbu.

Staveniště bylo předáno již v pondělí 24. června a brzy mohou začít bourací práce. Rekonstrukce je plánována na maximálně 30 dní. Během provádění stavebních prací dojde k zúžení komunikace.

„Obousměrný provoz zůstane zachován, ale žádáme řidiče o větší opatrnost při průjezdu tímto úsekem. Obyvatelé přilehlých domů prosíme, aby po nezbytně nutnou dobu využívali zadní vchody. Děkujeme za pochopení,“ vyzval vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.

Zakázku realizuje společnost Japstav, která aktuálně dokončuje také rekonstrukci chodníku na ulici Dolní. Výměna povrchů obou chodníků vyjde městský rozpočet na 1,3 milionu korun.