Kopřivnice patří k novojičínským průmyslovým městům. Rozmach výroby nákladních automobilů, které byly ve velkém vyráběny především v šedesátých až osmdesátých letech, si teď, o desítky let později, vybírá svou daň.

Město se nyní musí vyrovnat s „dědictvím" v podobě řady nekoncepčně vytvořených skládek. Jejich rozsah, složení a potenciální rizika zjišťovala kopřivnická radnice v letech 2010 a 2011. „S pomocí pamětníků jsme vytipovali deset starých skládek, které byly podrobně zanalyzovány odborníky na sanační geologii. Jak se naštěstí ukázalo, jediná vážněji kontaminovaná lokalita je skládka kalů nacházející se na západním okraji města, v sousedství Bubla ranče," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek.

Průzkumné práce prokázaly, že nenápadné místo, kde se donedávna nacházelo cvičiště pro psy, je zaneseno ropnými látkami, polyaromáty a v menší míře také některými těžkými kovy. Ačkoliv není bezprostředně ohroženo zdraví občanů, radnice chce předejít možnému riziku znečištění podzemních vod. Pomoci má sanační zásah. „Na základě doporučení odborníků jsme se rozhodli pro takzvanou enkapsulaci neboli zapouzdření. Velmi zjednodušeně se dá říci, že skládka bude uzavřena do nepropustné těsnicí stěny, která zabrání případnému šíření kontaminace," vysvětlil Ludvík Michalec z odboru rozvoje města, který má na starosti stavební část projektu.

Práce na skládce začnou během těchto dní. „Od poloviny dubna bude provedena skrývka ornice tak, aby počátkem května mohla být zahájena realizace podzemní těsnicí stěny. K tomu bude použita technologie vibračního ražení, kdy speciální ocelový profil bude v zemině vytvářet tenké lamely, jež budou vyplňovány těsnicí směsí. Následovat bude utěsnění skládky shora pomocí speciálních rohoží a fólií, dále obvodové odvodnění skládky a rekultivace jejího povrchu. Stavební práce by měly být hotovy do konce letošního roku. V příštím roce bude následovat sanační monitoring neboli kontrola provedených nápravných opatření," přiblížil předpokládaný harmonogram prací Ludvík Michalec.

Obyvatelé města, kteří žijí v blízkosti skládky, její zapouzdření vítají. Jak ale sami přiznávají, dokud se o problému tolik nemluvilo, strach neměli. „Žiju tady odmala a strach nemám. Tím však nechci říct, že není dobře, že město s prostorem něco dělá a chce zamezit problému, který by v budoucnu mohl zkomplikovat život všem okolo," sdělila jedna z obyvatelek, žijící v blízkosti skládky.

Ačkoliv oproti původně plánovaným nákladům se v rámci soutěže na dodavatele stavby podařilo radnici značně ušetřit, stále jde o jeden z finančně nejnáročnějších projektů letošního roku jeho náklady totiž dosahují téměř 32 milionů korun. Až devadesát procent uznatelných nákladů bude spolufinancováno Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 3,2 milionu korun bude hrazeno z rozpočtu města.