„Od 8. dubna bude žádosti o poskytnutí dotovaných zelených plastových nádob na biologicky rozložitelný odpad přijímat odbor životního prostředí," prozradila tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková s tím, že město na nákup kompostérů vyčlenilo sto tisíc korun.

Projekt na podporu separace biologicky rozložitelných odpadů v Novém Jičíně běží už nějakou dobu. Město klobouků jej odstartovalo v roce 2006. „Do dnešního dne bylo občanům poskytnuto přes tisíc kompostérů. Dvě třetiny nákladů nese město, občan si připlácí pouhých tři sta korun," uvedla Marta Kiššová z odboru životního prostředí. Aby však občan tuto zelenou nádobu získal, musí splnit několik podmínek.

Žadatel o dotovanou nádobu musí kromě toho, že je vlastníkem či nájemcem pozemku na území Nového Jičína, splňovat i podmínku, že není dlužníkem města. „Tyto zelené kontejnery o objemu čtyři sta litrů umožňují, že se biologický odpad zpracovává a využívá jako hnojivo přímo na zahradách, kde vzniká," dodala na závěr Marie Machková a dále prozradila, že zároveň je ve městě rozmístěno 140 hnědých 770litrových biokontejnerů a 15 kovových van, ze kterých se odpad vozí do kompostárny. Ročně tam město odveze přes tisíc tun bioodpadu.