Ke konci roku evidoval ostravský úřad práce téměř 4800 pracovníků z ciziny, což je meziroční nárůst o více než patnáct procent. Nejvíce (3843) bylo občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, pro které neplatí na tuzemském trhu práce žádná omezení. Převažují mezi nimi Slováci a Poláci. Nejčastěji pracují ve stavebních profesích jako zedníci, svářeči, zámečníci, ale i lékaři a zdravotní sestry, jichž je ve většině zdravotnických zařízení stále nedostatek.

Počet cizinců ze zemí mimo EU, kteří musejí mít pro práci v Česku povolení k zaměstnání, se loni meziročně zvýšil o 161 na 773. Nejpočetnější skupinu tvoří občané Ukrajiny, dále Vietnamci, Korejci, Indové, Tchajwanci a občané Kosova, kteří tu pracují hlavně jako zedníci, omítkáři, svářeči a montéři.

V Ostravě nyní pracuje dvakrát více cizinců než před pěti lety. Ubírají našim lidem práci? „Jsou to profese, které se nedaří obsadit vhodnými uchazeči o zaměstnání. Proto tento problém řešili personalisté zaměstnáváním cizích státních příslušníků,“ tvrdí mluvčí Úřadu práce v Ostravě Svatava Baďurová.

Řada zahraničních dělníků dnes patří do skupiny, která by mohla jít na dlažbu jako první. Většina z nich totiž pracuje ve stavebnictví nebo v průmyslu, tedy v oborech, které jsou hospodářskou krizí postiženy nejdříve a nejvíce. Podle Šárky Zemanové, která má na ostravském úřadu práce zaměstnávání cizinců na starosti, v průběhu ledna předčasně ukončilo pracovní poměr 29 cizinců. Nejčastěji šlo o rozvázání pracovního poměru dohodou. „Ani v jednom případě však nebylo důvodem hromadné propouštění,“ uvedla. V souvislosti se zaměstnáváním cizinců se úřad práce setkává s jediným problémem, a to je nelegální zaměstnávání. „Naši kontroloři loni prokázali třinácti zaměstnavatelům u třiadvaceti cizinců z Běloruska, Ukrajiny a Vietnamu zaměstnávání v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. Splnění informační povinnosti porušilo 45 z 56 kontro¬lovaných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají převážně občany ze Slovenska a Polska.“

Ani v letošním roce, kdy začala nezaměstnanost výrazně stoupat, však nehodlá ostravský úřad práce udělování nových pracovních povolení zastavit. „Hospodářská krize není zákonný důvod, aby úřad práce rušil vydaná povolení k zaměstnávání cizinců a nevydával nová. Pečlivě ale zvažujeme, zda volné pracovní místo není možné obsadit našimi občany,“ tvrdí Šárka Zemanová.

Zákon o zaměstnanosti nyní nově umožňuje udělit pracovní povolení cizincům až na dva roky. „My nová povolení udělujeme převážně pouze na jeden rok. Výjimkou jsou profese, které na našem trhu práce nejsou a ani hned tak nebudou. Jsou to například specialisté na národní kuchyně, thajské masérky a podobně,“ dodala závěrem mluvčí.