V rozpočtu na letošní rok lze finanční podporu na kulturu města rozdělit do tří okruhů. V tom první městská kasa myslí na tři největší příspěvkové organizace Nového Jičína: Beskydské divadlo, Kino Květen a Městské kulturní středisko (MSK). Na účet divadla mířila tento rok částka více jak 10,5 milionů korun, kino získalo necelé 3 miliony a nejvíce dostalo MSK. „Zde je však zahrnuto i provozování amfiteátru na Skalkách, provoz městské knihovny, včetně nákupu knih a podobně,“ rozvedla tisková mluvčí města Marie Machková.

Dalším okruhem jsou granty z kategorie Kulturní činnost v Novém Jičíně, kde zastupitelé schválili z rozpočtu částku 810 tisíc korun. Největší příspěvek získalo na celoroční aktivity Sdružení přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek (220 tis. Kč), ale přerozdělili se i částky v jednotek tisíc, třeba na organizování plesu, taneční akce nebo hudebního projektu. Grantové příspěvky byly pro tento rok schváleny devětadvaceti žádostem.

Třetím a posledním okruhem jsou dotace do kulturní oblasti. Jejich aktuální výše činní téměř 26 tisíc korun a rovných dvacet získala například Římskokatolická farnost Hodslavice na místní revitalizaci dřevěného kostela svatého Ondřeje.

Co rozhoduje o tom, jaký kus s rozpočtového koláče si ukrojí kultura v Novém Jičíně objasnila Marie Machková: „Výše příspěvků je různá, aktuálně podle schváleného rozpočtu, popřípadě rozpočtových úprav podle stavu budov, v případě rekonstrukce budov je příspěvek mnohem vyšší.“ Zájemci o finanční podporu o ní mohou zažádat na základě Zásad grantového řízení města Nový Jičín nebo výjimečně při mimořádné události v průběhu roku písemnou žádostí adresovanou Radě či Zastupitelstvu města Nový Jičín. „Zájem je velký a výše schválené částky je odvislá od možnosti rozpočtu. V případě grantových příspěvků jsou tyto žádosti posuzovány v grantových komisích a podle výše schválené výše financí určené pro grantové řízení jsou pak jejich požadavky kráceny,“ doplnila tisková mluvčí.