Po jeho vyhodnocení ale město zjistilo, že zájem o tyto nádoby je ze strany občanů malý.

„Celkem bylo odevzdáno 119 vyplněných dotazníků. Tento počet však není dostatečný k tomu, aby na základě vyhlášené výzvy Operačního programu životního prostředí mohlo město Bílovec opětovně požádat o dotaci na zakoupení kompostérů. Z tohoto důvodu kompostéry v letošním roce pořizovány nebudou,“ uvedlo město na svých webových stránkách s tím, že bude ještě zvažovat vypsání dotačního titulu na přidělení kompostérů pro nadcházející rok 2019.