První dubnový den je Mezinárodním dnem ptactva, a tak se dnes od 14 do 17.30 hodin sejdou ve vestibulu bíloveckého gymnázia milovníci drobného ptactva, aby sestavili vlastní ptačí budku.

K Mezinárodnímu dni ptactva vedení školy připravilo pro veřejnost padesát stavebnic budek pro uhnízdění tří zpěvných druhů – sýkorky modřinky, sýkorky koňadry a lejska šedého. Sestavené budky si účastníci po vyplnění krátkého dotazníku mohou odnést domů.

Autorem projektu je ředitel gymnázia Pavel Mrva.

„Nápad s budkami vznikl jako reakce na tiskovou zprávu ornitologické společnosti, že v Čechách rapidně ubývá zpěvných ptáků. Cílem akce je přitáhnout širokou veřejnost a hlavně rodiče s dětmi k péči o tento ohrožený druh. Zájemci si nejen sami postaví budku, ale také budou posléze sledovat, jaký druh ptactva se v budce uhnízdil a kolik mladých vyvedl. Výsledkem by měla být mapa druhové hustoty drobných pěvců na území Bílovce. S výsledky budeme pracovat během středoškolské odborné činnosti a mohly by sloužit také jako podklad pro další výzkumy," uvedl Pavel Mrva a dodal, že stavebnice jsou velice jednoduché a zvládne je úplný laik.

Každý, kdo se akce zúčastní, by si s sebou měli přinést vlastní ruční nářadí – kladívko střední velikosti. Nejmenší účastníci by si měli s sebou přibrat zdatného pomocníka.

Každý stavitel dostane také letáček s informacemi o umísťování budek, v jaké výšce je postavit, kde přidat pítko a další důležité pokyny. Každý si odnese rovněž pracovní bloček, do kterého by si měli všichni majitelé budek zapisovat údaje o pohybu ptactva na jejich zahradách.

„Jde o nultý ročník, chtěli bychom tuto akci organizovat každý rok. Zájem je. V příštích letech bychom chtěli připravit i speciálnější budky pro další druhy ptáků, třeba sovy. Hned po letošní akci pověsíme několik budek také v areálu gymnázia a určení studenti budou sledovat pohyb ptactva přímo v prostoru školy. Na podzim bychom chtěli zorganizovat podobnou akci zaměřenou na stavbu krmítek na zimu," doplnil Pavel Mrva upozornil, že stavění budek doplní ve vestibulu školy také interaktivní myslivecká výstava, ke které bude mít povídání myslivecký nestor a odborník, devadesátiletý Zdeněk Pilich z Bílovce.