Komplexní zateplení obálky rodinného domu

Nejdůležitější podmínkou přidělení podpory je dosažení výpočtové hodnoty měrné roční spotřeby tepla na vytápění na nejvýše 70 kilowatthodin na metr čtvereční podlahové plochy a rok.

Na dotaci 1300 korun na metr čtvereční mají šanci ti, kdo po zateplení obálky domu sníží spotřebu tepla na vytápění do 70 kilowatthodin na metr čtvereční a rok. Ti, kdo dokáží snížit spotřebu na 40 kilowatthodin na metr čtvereční a rok, mohou dosáhnout na dotaci 1950 korun na metr čtvereční. Finanční výše dotace je omezena 50 procenty nákladů na její realizaci.

Zároveň je požadováno snížení výpočtové hodnoty měrné roční spotřeby tepla na vytápění po realizaci proti stavu před zahájením rekonstrukce o alespoň čtyřicet procent.

Dílčí zateplení rodinného domu

Aby majitel mohl dostat dotaci v rámci programu, musí v rámci rekonstrukce zvládnout tři z pěti uvedených opatření, případně dvě opatření plus musí změnit zdroj vytápění na takový, který bude zajišťovat vytápění z obnovitelných zdrojů energie.

Zároveň je požadováno snížení výpočtové hodnoty měrné roční spotřeby tepla na vytápění po realizaci proti stavu před zahájením rekonstrukce o alespoň dvacet procent.

Nabízené možnosti:

zateplení vnějších stěn
zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
zateplení podlahy nad zeminou, nebo stropu nevytápěného sklepa, nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
výměna oken
instalace nuceného větrání s rekuperací tepla