Snaha o přehlednější, a hlavně průhlednější, dění na radnicích. I tak by se dalo charakterizovat dění, ke kterému poslední dobou dochází na nejednom městském úřadě či magistrátu. Novojičínsko není v tomto ohledu výjimkou.

K Novému Jičínu, který nedávno přistoupil ke zveřejnění všech smluv na internetu, se nyní připojila Kopřivnice. Právě dnes tam totiž nabyla účinnosti novelizovaná směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek města.

Takzvaně transparentnější systém zadávání veřejných zakázek má městu zaručit maximální průhlednost při hospodaření s veřejnými prostředky. Změny ve směrnici, která byla naposledy upravena v roce 2008, jsou značné. Kromě toho, že se zpřísní dosavadní podmínky pro vyhlašování a výběr dodavatelů, bude město povinno veškeré informace zveřejňovat na svých internetových stránkách. Nově vznikne možnost využít elektronické tržiště.

Novelizace kopřivnického systému se dotkne zakázek malého rozsahu. Do těch spadají jak zakázky na dodávky a služby do dvou milionů korun, tak stavební práce do výše šesti milionů.

Dražších zakázek se novelizace nedotkne, a to z jednoduchého důvodu. „Zadávání zakázek s vyšší předpokládanou cenou se totiž řídí Zákonem o veřejných zakázkách,“ vysvětlila kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková. A jak že budou vypadat nové povinnosti města?

Vznikne komise či elektronické tržiště

V prvé řadě přibude sestavování takzvané hodnotitelské komise. Ta bude mít na starosti jak služby a zakázky běžné, tak ty, týkající se stavebních prací. Právě komise budou oproti dřívějšku dosti velkou změnou. Dosud byl výběr dodavatelů totiž výhradně v rukou pověřeného zástupce, jímž byl například vedoucí odboru. „Další novinkou bude možnost zadávání zakázek prostřednictvím elektronického tržiště,“ informovala Petříčková a pokračovala dále: „Tento způsob bude přednostně využíván například při nákupu kancelářského vybavení, nábytku, techniky, drobného spotřebního materiálu, oprav a servisních služeb.“

Na kopřivnickém webu se navíc od dubna objeví stejná služba, jakou zavedl již na začátku zmíněný Nový Jičín. „Od prvního dubna bude na kopřivnických stránkách samostatný odkaz, kde lidé naleznou oznámení o zahájení zadávacích řízení, protokoly o jednání hodnotitelských komisí u zakázek malého rozsahu, oznámení o výběru dodavatelů, skutečné ceny zakázek atd. Kromě toho zde budou zveřejňovány písemné zprávy o zakázkách zadaných dle zákona, a to včetně příslušných smluv,“ uvedl webmaster města Kopřivnice Radek Chvistek. Údaje o všech probíhajících i ukončených zakázkách budou tedy soustředěny na jednom místě a budou přístupné všem zájemcům z řad dodavatelů i veřejnosti.

Kopřivnice a Nový Jičín nejsou jedinými novojičínskými městy, které se snaží občanům dění na radnicích co nejvíce zpřístupnit. Za připomínku stojí také městský úřad v Bílovci. Zde se vedení města rozhodlo zveřejňovat na svých stránkách například výpisy z komisí a další důležité dokumenty. To města Příbor a Studénka volí poněkud jinou cestu. Aby se občané o práci zastupitelů dozvěděli co nejvíce, pravidelně zveřejňují na internetových stránkách záznamy jejich jednání.