Jeho iniciativa totiž nástroj podobný klavíru poznamenala. „Dalo se to sice umýt, ale ty vrypy na té slonovině, nebo co to bylo, zůstaly,“ pousmál se dlouholetý sbormistr Ondrášku a poznamenal, že harmonium ještě existuje někde v kapličce v Zábřehu na Moravě, kam jej dali jeho příbuzní.

Prý neměl talent

Otec prý už si s malým Václavem nevěděl rady, a tak se obrátil na kamaráda, který amatérsky hrál na varhany v kostele. „Ten pán se mnou dělal talentové zkoušky. Jenže já jsem byl takový trémista, že jsem nedokázal zopakovat jediný tón. Až někdy před pěti lety jsem se dozvěděl, že tenkrát tatínkovi řekl, nemám talent a že ze mě nikdy žádný muzikant nebude,“ vzpomíná dnes zakladatel dětského sboru Václav Ptáček.
Jedním dechem však hned vzpomínku doplňuje: „Tatínek prý tenkrát přišel domů, třískl pěstí do stolu a řekl: ,A on bude muzikant! On má hudební sluch!’ Tak mě dali k pedagogovi, profesoru Calátkovi a u něj jsem se začal učit hrát na klavír.“

Protože měl tenkrát čtyři roky a písmenka pořádně ani neznal, jeho vyučující mu kreslil pod noty obrázky. Pod notu C cibuli, pod notu D domeček, pod notu E Evu s dlouhými vlasy a podobně také u dalších not.

Malý Václav se učil hrát, a když měl pět let, nastoupil v námořnickém oblečku ke svému prvnímu vystoupení. Konalo se v Národním domě u pošty v Novém Jičíně.

„Hrál jsem tam zpaměti dvě písničky. Jednou z nich byla Už mou milou do kostela vedou,“ poznamenal sbormistr. V první třídě přidal ke hře na klavíru ještě také hru na housle, na něž hrál celkově asi deset let.

V osmi hrál v kostele

V osmatřicátém roce museli odejít s otcem, kterého přesídlili jako úředníka do Pohořelic u Napajedel. Tam jako malý chlapec Václav Ptáček využil možnosti hrát v kostele na varhany.

„Chtěl jsem to hrát precizně se vším, jak má být. Ale protože jsem byl malý a nedosáhl jsem na pedály, tak jsem po nich chodil a hrál jsem při tom. To mi bylo osm let,“ upřesnil Ptáček.

Po válce v roce 1945 se rodina vrátila do Nového Jičína, kde studoval na místním gymnáziu. V oktávě jej z něj ale vyhodili, kvůli údajné letákové akci.

„Na rok nás ještě se třemi studenty vysadili i s maturitou, ale protože nám estébáci nic nedokázali, byli jsme vyzváni k písemným zkouškám. K tomu tehdy přispělo také to, že tatínek byl v Orlu a za lidovou stranu byl v městské radě. A když mu neumožnili, aby se vyjádřil k násilnému vystěhovávání sedláků, které tady pozvali na německé usedlosti z Valašska, tak řekl: ,Nemám tady co dělat!’ a odešel,“ připomněl temné časy naší historie sbormistr Václav Ptáček.

Ondráš a Ondrášek

Zpočátku vůbec nesměl na vysokou školu, pak mu dovolili studovat, ale jedině pedagogickou fakultu. Odtud pramení jeho pozdější profese pedagoga.

Hlavní náplní jeho života ale byla hudba. Už po roce 1945 hrál ve sboru, který měl učitel Pavlík, strýc hudebníka Ivo Pavlíka. Při osvětové besedě vznikly v Novém Jičíně mužský a ženský sbor.

V roce 1951 založil Ptáčkův spolužák Ladislav Pospěch nepojmenovaný mládežnický sbor. Ten dostal jméno po ústřední melodii tehdejšího mezinárodního festivalu, která se jmenovala My za mír.

„Později do sboru Pospěch přivedl Ervína Bártka a ten mu začal pomáhat. Když jsem se vrátil z vojny, tehdejší ředitel Tonaku ten sbor vyčlenil ze zájmů podniku, protože to stálo peníze. Do toho sboru jsem tenkrát nastoupil, i když živořil a byl na rozpadnutí. Podařilo se přesvědčit mladé z kostelního sboru a oni k nám přešli. Navíc tonakovci zakázali používat ten název. Tak byla anketa a vyhrál můj návrh Ondráš,“ oživil Ptáček vzpomínky na polovinu padesátých let.

To už byl sbor pod vojenským podnikem a časem se vypracoval na špici vojenských souborů. Jezdil i do zahraničí, ale bez Ptáčka. „Důvody nám neudali,“ podotkl Ptáček.

Jako pedagog později vyučoval na pedagogické škole a po jejím zrušení přešel na Základní uměleckou školu v Novém Jičíně, kde vydržel do důchodu. Mezitím, před třiačtyřiceti lety, založil Ondrášek, proslulý dětský pěvecký sbor. Ale to je trochu jiná historie.