Rybí bylo známé svými turistickými pochody Za pohledy z Rybí. O tom, že se zde narodil významný malíř a ilustrátor dětských knížek Adolf Zábranský, však ví jen málokdo. V neděli uplyne přesně sto let, od jeho narození. Právě toto mimořádné výročí bylo korunováno odhalením pamětní desky Zábranského a přejmenování Základní školy Rybí na Základní školu Adolfa Zábranského. Mimo to byla veřejnosti představena také pamětní síň, kde se zájemci mohou seznámit se životem a tvorbou malíře. Tu připomněla také výstava jeho ilustrací v jedné ze tříd.

Proč se však zastupitelé rozhodli pojmenovat po malíři zrovna školu? Odpověď je jednoduchá, podle dochovaných zmínek se právě v ní narodil. „Od počátku, když se s tím začalo, jsem byla pro. Adolf Zábranský ilustroval velké množství knih. Ty děti, ne že by ho neznaly, ale teď, když se škola bude po něm jmenovat a ony se seznámí s knihami a tvorbou, bude to pro ně určitě ještě větší přínos. Výjimečné je to, že se před sto lety tady narodil a myslím si, že škola má proto plné právo nést jeho jméno,“ sdělila ředitelka školy Magdaléna Turková.

Úvodní slovo na slavnosti si vzala místostarostka Marie Janečková. Starostu Petra Skalku totiž stihla nemoc, kvůli níž se na událost nemohl dostavit. „Jako mladý umělec zanechal v naší obci stopy, například na štítové straně naší Sokolovny nebo kulisy, které maloval pro ochotníky. Zvláštní osud měl jeho obraz Svatí patronové čeští, který se k nám dostal v době okupace a jejž naši občané po celou dobu schovávali a dnes je součástí naší výstavy. Podařilo se mu povznést českou ilustraci do světového povědomí,“ upozornila místostarostka. „Je proto důležité, aby i u nás, v Rybí, na něj zůstala trvalá vzpomínka.“ Mimořádné události přihlížela také manželka malíře, Marie Zábranská. „I když dosáhl celosvětového uznání, zcela jistě by si vážil této pocty, protože můžeme dobýt celý svět, ale jestliže na nás domov zapomene, nejsme ničím,“ pronesla Zábranská.

Děti se poté ujaly provázku a odhalily bustu tomuto rodáku z Rybí. Svým rodičům, prarodičům a známým pak zazpívaly a odrecitovaly několik veršů. Návštěvníci si pak mohli projít expozici ve škole a odnést si s sebou, mimo příjemného zážitku, také omalovánky z ilustrací Zábranského a pamětní list.