TÉMA OKRESU

Jednou ze škol, která se během prázdnin dočkala nemalých oprav, je Základní škola Jubilejní v Novém Jičíně. Poté, co její brány opustil poslední žák, zde proběhla rekonstrukce elektroinstalace. Na jejím odloučeném pracovišti, Základní škole Dlouhé, řemeslnící zase vyměnili část oken a zmodernizovali sociální zařízení. „Téměř milion korun stála rekonstrukce vodovodního řádu a úpravy na sociálním zařízení na Základní škole Komenského 68,“ informoval nedávno tiskový mluvčí novojičínské radnice Josef Gabzdyl.

Přívětivější prostředí čeká již prvního září také žáky a kantory dvou kopřivnických škol. Doposud nejrozsáhlejší rekonstrukce školských zařízení ve městě spolkly více než čtyřicet milionů korun. „K největším úpravám dochází momentálně na Základní škole Alšova a Základní škole 17. listopadu, kde se provádí první etapa energetických opatření,“ sdělila Deníku mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková. V praxi to znamená, že budovy procházejí kompletním zateplením, provádí se výměna oken a dveří. „Celkové náklady na Základní škole 17. listopadu jsou přibližně dvacet milionů korun, z čehož dotace operačního programu Životní prostředí je jedenáct milionů,“ rozvedla Petříčková s tím, že na Základní školu Alšova padne ještě o dva miliony více. Podle ní by s nástupem dětí do nového školního roku, pokud nenastanou komplikace, měly být všechny práce u konce.

Na bezbariérovou se mění Základní škola v Kuníně. Zatímco tři zbrusu nové specializované učebny jsou již připravené a čekají jen na své dovybavení nábytkem a příslušnou technikou, práce na dokončení výtahu, jenž zajistí bezproblémový vstup do školy i dětem handicapovaným, zatím dokončeny nejsou. „Na bezbariérovém přístupu do naší školy se v současné době stále pracuje,“ informovala ředitelka kunínské školy Ivana Machýčková. „Výtah, tedy přesněji jeho opláštění, bude hotov do prvního září,“ dodala vzápětí. Přesto se děti první školní den ve výtahu ještě nesvezou. „Jedna jeho část je totiž teprve ve výrobě. Ale podle slibu dodavatele by vše mělo být kompletní do šestého září,“ dodala ředitelka Machýčková.

Také v Bílovci se o prázdninách nelenilo. Na základní škole na Ostravské ulici byla v červnu zahájena první etapa investiční akce Zvýšení efektivity provozu ZŠ TGM. „Jedná se o vybudování nadstavby, tedy sedlové střechy, nad panelovou přístavbou k historické budově školy,“ informuje starostka Bílovce Sylva Kováčiková v místním zpravodaji.

První etapa přijde na 6 milionů korun a bude ukončena letos v říjnu. O dalších etapách, vybudování výdejny stravy, jídelny a nových tříd v podkroví, rozhodne až příští zastupitelstvo. Na základní škole na Komenského ulici zase probíhají práce na bezbariérovosti zařízení.

Handicapovaní žáci a návštěvníci školy budou moci využívat přístupových ramp před školou, bezbariérového WC a plošiny, která umožní pohyb po všech patrech školy. Na tuto akci přispělo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR ve výši 1,618 milionu korun.

Studénka se dala přes letní prázdniny do rekonstrukce tří základních škol, Sjednocení, Butovické a T. G. Masaryka. První jmenovaná škola prošla během dvou měsíců opravou střechy nad tělocvičnou, opravou podlahy v suterénu, nátěrem radiátorů a rozvodů a výměnou tepelných izolací v suterénu. Ta přišla na téměř 260 tisíc korun. Základní škola Butovická prodělala opravu venkovní kanalizační přípojky na nádvoří školy za 14,5 tisíc korun. Na základní škole TGM byly vyměněny okna a dveře, to vše za asi 270 tisíc korun. Rekonstrukce se dočkala také střecha nad přístavbou tělocvičny. (red)

Přečtěte si také: Města získala mnohamilionové dotace