Každým rokem v březnu se žáci Základní a mateřské školy na Komenského ulici v Bílovci seznamují s literaturou tak trochu jinak. Škola totiž realizuje projektovou výuku, jež si klade za cíl podporovat vztah k četbě zábavnou formou. „V letošním roce jsme se s žáky třetích tříd rozhodli číst se zajímavými lidmi na neobvyklých místech. Chtěli bychom docílit toho, aby děti dokázaly o přečteném textu také přemýšlet, aby své dojmy a poznatky uměly sdělit i svému okolí, rodičům, sourozencům nebo kamarádům, a aby se tak knihy staly součástí jejich života,“ přiblížila organizátorka projektové výuky Renata Mikolašová.

Předčítal i kronikář

Jako první se zhostil svého nelehkého úkolu kronikář Zdeněk Kuchta, který dětempřečetl v kapli svaté Barbory ukázky ze svých knih. „Píšu knížky, protože mě to baví,“ odpověděl třeťákům Kuchta, s tím, že svým psaním chce uchovat informace a skutečnosti, které se za dávných dob ve městě a jeho okolí udály.

Další zastávkou bylo pro děti Gymnázium Mikuláše Koperníka. „V povědomí široké veřejnosti vzrůstá názor, že je dnes čtenářů daleko méně než v dobách dřívějších. Bylo by ale vhodné se zamyslet, zda tomu tak je, či spíše je to jenom dopad moderních výdobytků. Zeptám-li se totiž studenta, zda četl, nebo čte, nějakou knihu, obvykle mi odpoví kladně. Mnozí řeknou, že vyhledávají různé informace na internetu. To je také četba! A tady musím začít přemýšlet nad skutečností, zda čtenáři, studenti, pouze nezměnili zdroj. Zamyslela jsem se nad problematikou novodobého studenta-čtenáře a vznikl nápad Studenti čtou dětem,“ vysvětlila Magdalena Miláková. Studenti tedy na setkání přečetli několik ukázek ze svých nejoblíbenějších knih. Poučili také své mladší kolegy o historii a vzniku knihy a o bílovecké knihovně. Žáci jim to pak oplatili a jeden z nich pak vyprávěl o nedávno dočtené knížce z pera Jaroslava Foglara.

Četlo se i v kostele

Do třetice navštívili žáci místní kostel svatého Mikuláše, kde se jim věnoval farář Lumír Tkáč a Martina Krejčí. Jak již napovídá místo, třeťáci si zde vyslechli krátké úryvky z Bible. Mimoto se také zapojili do aktivit, poukazujících na to, jak se i v současné době používají úsloví pocházející z Bible. „Do kostela zavítaly některé děti poprvé. Každý si mohl v Bibli najít jmenované úsloví a podívat se, jak je tato kniha psaná. Pan farář dětem také ukázal hebrejské a řecké písmo. Nechybělo ani čtení biblických příběhů, které se v monumentálnosti kostela působivě rozléhalo,“ zmínila Irena Hudcová, spoluautorka projektového námětu.

Do konce měsíce by se měly děti podívat také do mateřské školy a poslechnout si příběhy, které jim přečte starostka Bílovce Sylva Kováčiková na radnici. „Víme, že četbou knih získávají naše děti nejen nové poznatky, ale učí se také pracovat s mateřským jazykem a rozšiřují si slovní zásobu. V plánu máme také společné dopoledne s naší partnerskou třídou z druhého stupně,“ dodala Mikolašová.