DOMY S HISTORIÍ

Tento typ školy byl obdobou pozdějších středních odborných škol. Odborná škola měla tři třídy, v nichž se vyučovalo oborům klempíř, natěrač, barvíř, koželuh, kupec, pekař, řezník, krejčí, obuvník, sedlář, tkadlec, kominík, kovář, malíř pokojů, sklenář, brašnář, řemenář, stavební praktikant, dýmkař, kolář a automechanik. Odborná škola se ale záhy dostala do finančních problémů a již na počátku 1. světové války se objevily vážné úvahy o jejím zrušení. K tomu však došlo až po válce.

V roce 1960, se na do té doby chlapecké škole, začalo také s výukou pro dívky. Zařízení dostalo název Základní škola Horní, později Základní devítiletá škola Horní. Vzhledem k nedostatku prostor se žáci školy učili například v prostorách kina, v objektu u zubního střediska či v nedaleké Základní škole Tyršova, kam také chodili do školní jídelny. Jak uvádějí některé internetové zdroje, když v roce 1978 dosáhl počet žáků počtu 668, rozhodl se městský národní výbor postavit novou školní budovu na Záhuní.

Po devadesátém roce se zvažovalo využití školy, až zvítězil nápad přemístit do ní muzeum, které do té doby sídlilo ve stísněných prostorách frenštátské radnice. Město dlouho vyjednávalo s Moravskoslezským krajem, až došlo k dohodě a po náročné rekonstrukci a výrobě zcela nových expozic, bylo Muzeum Frenštát pod Radhoštěm 16. června 2007 slavnostně otevřeno.