„Brněnská univerzita letos oslaví 90 let od svého založení. Pod původním názvem Vysoká škola zvěrolékařská byla po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 založena jako vůbec první vysoká škola u nás. Nyní se skládá ze tří fakult a Školního zemědělského podniku se sídlem v Šenově u Nového Jičína. Praktická výuka studentů obou veterinárních fakult, Fakulta veterinárního lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie, se koná z velké části na Novojičínsku v areálu Školního zemědělského podniku,“ sdělil veterinář Jiří Klimeš, profesor výuky.

Zatímco vyšší ročníky se zdokonalují v praktických dovednostech, týkajících se klinických disciplín, studenti 1. ročníku univerzity přijeli do Kunína za účelem praktické výuky v předmětech zoologie, ekologie a biologie. „Letos se výuky účastní na čtyři sta budoucích veterinářů včetně téměř třiceti zahraničních studentů, vyučovaných v anglickém jazyce. Ti jsou například z Izraele, Norska, Kypru či Německa,“ prozradil Klimeš.

První část výuky se uskutečnila o víkendu i v areálu zámeckého parku v Kuníně. „I když park nedávno prošel zásadní rekonstrukcí, jeho lesoparková část si udržela nadále svůj cenný přírodní charakter s bohatým výskytem chráněných druhů obojživelníků, jako jsou například čolek obecný či ropucha zelená. V parku se nacházejí i zajímavých druhy hmyzu, třeba roháček kozlík i zlatohlávek huňatý,“ konstatoval Klimeš.

Mezi studenty byla i Veronika Svobodová (20 let) z Moravské Chrastové u Svitav. „V rámci výuky jsme také pitvali myš, zaměřujeme se i entomologii, nauku o hmyzu. Součástí studia jsou i večerní přednášky či celodenní ornitologická exkurze územím Chráněné krajinné oblasti a Ptačí oblastí Poodří mezi Kunínem a Bartošovicemi,“ uvedla Svobodová, která si na brněnské univerzitě zvolila studijné obor bezpečnost a kvalita potravin. „Po studiu mohu pracovat v provozu jako hlavní kontrolor potravin nebo docházet do restaurací či hypermarketů a kontrolovat kvalitu potravin,“ nastínila svoji budoucnost vysokoškolačka.

Výuka zoologie pro budoucí veterináře byla na Novojičínsku zahájena v roce 2001. „Za osm let prošlo výukou přes dva tisíce studentů, kteří se seznámili nejen s faunou a flórou, ale i dalšími krásami části Novojičínska. Považujeme za zajímavost i to, že studenti jsou ubytováni v bezprostřední blízkosti zámku v Kuníně, jehož odchovancem byl i celosvětově uznávaný zakladatel klasické genetiky Johann Gregor Mendel, rodák z nedalekých Hynčic,“ dodal Klimeš.