Jak uvádí poslední vydání obecního zpravodaje v Bartošovicích, ubytování bývá využíváno především v souvislosti s konáním akcí v reprezentativních prostorách zámku svatby, oslavy, školení či adaptační kurzy studentů středních škol. Stále více využívají ubytování turisté, kteří navštěvují turistickou oblast Poodří Moravské Kravařsko.

Z celkového počtu ubytovaných bylo 599 hostů tuzemských, ze Slovenska bylo 35 osob, ze Spojeného království Velké Británie a Irska 33 osob, z Německa 26 osob, z Polska 23 osob, z Rumunska 6 osob, z Portugalska, Řecka, Švédska, Bulharska po 3 osoby, z Maďarska, USA, Francie, Srbska a Černé Hory, Ruska po 2 osoby, po 1 osobě z Rakouska, Pákistánu, Itálie, Arménie a Ukrajiny.