Až do nedávna sloužil malebný zámek v Nové Horce, místní části Studénky, potřebám sociálního ústavu. Dlouholetí klienti ústavu se však letos přestěhovali do vhodnějších prostor a zámek přešel do správy Muzea Novojičínska, které spravuje také nedaleký zámek v Kuníně. Do několika let by se měla i Nová Horka otevřít široké veřejnosti jako instalovaný zámecký objekt.

Na státní svátek, ve středu 28. září, od 9 do 17 hodin se tento poměrně málo známý zámek otevře veřejnosti a zájemci budou mít výjimečnou možnost navštívit jeho interiéry. „Na návštěvníky zámku v tento den čekají komentované prohlídky s průvodci, výstavy, zámecký minijarmark, odpolední kulturní program v Zahradním sále zámku nebo také přednáška o historii a budoucnosti Zámku Nová Horka," nastínil program kastelán zámku v Kuníně Jaroslav Zezulčík.

Na toto téma bude v 15 hodin ve Velké jídelně přednášet nejen on, ale i Radek Polách, náměstek ředitelky Muzea Novojičínska. Přednášku doprovodí bohatá projekce obrazových příloh. Vstup do zámku bude po celý den volný.

Nač se mohou milovníci historie po rekonstrukci zámku těšit? „Stěžejním tématem zámku se stane jeho historie a prezentace historie rodiny Vetterů z Lilie. V budoucnu se počítá s návratem původních historických sbírek především obrazárny, konvolutu grafik a knihovny do pokojů zámku. Expozice se dotkne rovněž hudebního života na zámku působila zde zámecká kapela nebo například Jiří Janáček, dědeček slavného skladatele Leoše Janáčka. Samostatná expozice bude věnována zámecké knihovně a církevnímu umění v návaznosti na zámeckou kapli, která je součástí objektu," přiblížil budoucnost zámku Jaroslav Zezulčík.

Další expozici doplní národopisné sbírky z oblasti bývalého Kravařska a protože se zámek nachází blízko přírodní rezervace Kotvice, nebude chybět ani expozice přírodovědy a samozřejmě také část, jež bude mapovat moderní dějiny zámku a jeho využití jako sociálního ústavu pro osoby se zdravotním postižením. Připravuje se také revitalizace zámeckého parku.

Program na Zámku Nová Horka:
* 9.00 zahájení Dne otevřených dveří, periodické prohlídky s průvodci

* 9.00 zámecký minijarmark s občerstvením, slavnostní naražení sudu Svatováclavského speciálu z pivovaru Lobkowicz

* 9.00 otevření výstavy František Kledenský a Moravské Kravařsko

* 9.00 otevření výstavy historických fotografií a archiválií Zámku Nová Horka

* 10.00 Bílovecké šlapátko spolek přátel historických velocipedů

* 14.00 Flétnový soubor ZUŠ Bílovec umělecké vystoupení

* 15.00 přednáška na téma historie a budoucnosti Zámku Nová Horka