Pokud by nedošlo k rychlé nápravě, hrozilo by zřícení části stropu, a tím by byla ohrožena bezpečnost návštěvníků. „Také oprava komínů byla vyvolána jejich špatným technickým stavem a nebezpečím zřícení,“ dodal starosta Bílovce Petr Klimek.

Druhým důvodem, proč se město rozhodlo investovat více než milion korun, bylo pokračování ve snahách o oživení rozsáhlého objektu. Zámek již nyní slouží kulturním akcím, jako jsou výstavy a koncerty, které v jeho prostorách pořádá občanské sdružení Kuratorium zámku Bílovec. Postupné opravy napomohou vytvořit lepší zázemí pro pořádání těchto akcí.

V současné době lze na zámku spatřit dělníky, jak rekonstruují zmiňované komíny. Práce na propadlém stropu byly již úspěšně dokončeny. „Ještě v letošním roce dojde k odstranění kotelny, včetně rozvodů v přízemí, a také k repasi nejvíce poškozených oken v prvním nadzemním podlaží. Částečně bude také realizována výmalba těchto prostor. V roce následujícím máme naplánovanou rekonstrukci nádvoří. Plánujeme odstranit betonové panely a provést rekonstrukci historické valounkové dlažby, která se nachází právě pod těmito panely,“ vysvětlil Petr Klimek.

Jak již bylo zmíněno, celkové výdaje dosáhnou částky přes milion korun, přesněji 1,29 milionu. Město čerpá finanční prostředky zčásti z dotace ministerstva kultury a částečně z vlastních zdrojů. Dotace z ministerstva činí 645 tisíc korun, povinná spoluúčast města se pohybuje ve stejné výši.