Zájemci se budou moct seznámit s minulostí, současností i plánovanou budoucností zámku, zhlédnou výstavu ručních prací a dalších výrobků klientů a rovněž si celé zařízení budou moci prohlédnout a setkat se nejen se zaměstnanci zámku, ale také s jeho klienty.

K dispozici budou i informace o transformaci sociálních služeb a chybět nebude ani občerstvení, pouťová zábava a atrakce.