Kastelán bíloveckého zámku Eduard Valeš počítá s tím, že v suterénu bude již v příští sezoně nová expozice nejstarších dějin zámku. K vidění tam budou například nálezy z archeologických výzkumů této památky.

„Těšíme se také na to, že zámek bude mít po mnoha letech opět vnitřní levé renesanční vřetenové schodiště, které bylo vlivem požáru v roce 1945 zcela poničeno. Opravy se dočká samozřejmě i pravé schodiště a probourány budou také průchody do šlechtických pokojů ve druhém patře zámku a do divadelního sálu,“ uvedl Eduard Valeš a dodal, že opraveno bude i původně pravděpodobně barokní schodiště do kanceláře kastelána a zdejší kamenné portály.

Na přelomu října a listopadu byla ve Velké jídelně zámku položena parketová podlaha a místnost byla osazena replikami původních dveří. „Při jejich výrobě jsme vycházeli z dobových fotografií, které se zachovaly z doby před požárem,“ pokračoval kastelán a připomněl, že do jídelny se v prosinci s velkou slávou vrátil dokonce obraz blahoslaveného Česlava, patrona rodu Sedlnitzkých, potažmo Odřivousů.

Zámecký interiér se také podařilo doplnit o další hodnotné kusy nábytku. Letos jej zkrášlí mimo jiné i dobové lustry a závěsy, kopie portrétů majitelů zámku z rodu Sedlnitzkých a jejich příbuzných.

„Rozšířená bude také prohlídková trasa zámku o pokoj baronky Margarety Sedlnitzké rozené von Eichendorff, vnučky slavného německého romantického básníka Josefa von Eichendorff. Její manžel Pavel baron Sedlnitzký byl posledním šlechtickým majitelem zámku,“ poznamenal kastelán Valeš.

Práce na zámku by se nemohly dít bez příspěvků. Zhruba 1,4 milionu korun město získalo z Programu regenerace památek, 4,1 milionu korun šlo z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ, přispěl rovněž soukromý dárce.

Starostka města Renata Mikolašová doplnila, že všechny tyto investice pomáhají zpřístupnit prostory zámku veřejnosti, obnovit a oživit části, které byly zcela nebo i částečně zničeny při požáru v roce 1945.

„Jsme rádi, že se nám každý rok daří investovat do obnovy zámku, v jehož prostorách pořádáme většinu městských akcí a slavností. Jen v loňském roce prošlo bíloveckým zámkem téměř deset tisíc lidí, což je úžasné! Poděkování za tuto opravdu vydařenou zámeckou sezonu patří nejen kastelánovi Eduardu Valešovi, ale také pracovníkům našeho kulturního centra, Domu dětí v Bílovci i divadelnímu souboru Odřivous, kteří se pravidelně zapojují do všech aktivit. A samozřejmě všem ostatním lidem, jimž na našem zámku záleží a pomáhají,“ sdělila starostka.