close Hrabě Rudolf Kinský. info Zdroj: Muzeum regionu Valašsko zoom_in Hrabě Rudolf Kinský. Před 115 lety jej zbudoval poslední majitel z rodu Kinských – velký inovátor, populární starosta městečka Krásno i nespoutaný bonviván Rudolf Kinský.

Letošní rok je pro zámek Kinských v mnoha ohledech výjimečným. Na podzim bude dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce, která kromě odstranění havarijního stavu budovy přinese i moderně pojatou stálou expozici a nové depozitáře pro uchování sbírkových předmětů.

Letos v květnu také uplyne 100 let od úmrtí jmenovaného hraběte Rudolfa Kinského, jenž se nesmazatelně zapsal do historie zámku.

„I když nutno dodat, že nejen pozitivně,“ poznamenal mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.

Elektřina, vytápění i vodovod

S osobou hraběte Kinského dorazil na malý rodinný zámek bouřlivý duch evropských metropolí spojený s rozhazovačným způsobem života, ale také spousta inovací. Rudolf objekt přebudoval v sídlo s řadou moderních vymožeností jako je elektrické osvětlení, systém vytápění i ohřevu vody z centrální kotelny a dokonce právě také vlastní vodovod.

„Jeho pramen se nacházel v části nad Oborou. Pramenitá pitná voda byla přečerpávána do nedalekého rezervoáru, kde se průtokem přes štěrkové filtry vyčistila a potrubím tekla do zámku,“ popsala historička Muzea regionu Valašsko Ivana Spitzer Ostřanská.

K objevu přispěly staré plány

Vodovodu se také týká aktuální objev, který přinesla probíhající rekonstrukce zámku. Na sklonku loňského roku pracovníci muzea narazili na část původní dokumentace od Antonína Kunze z Hranic, jehož firma Rudolfovi Kinskému vodovod od roku 1906 stavěla „na klíč“. Staré plány znamenaly velkou pomoc, po jejich prostudování se muzejníkům podařilo potrubí objevit.

„Se souhlasem současného majitele pozemku, Města Valašské Meziříčí, náš archeolog Samuel Španihel jeho malý kousek odborně vyzvedl ze země. Fragment po očištění a konzervaci rozšíří nepočetnou řadu sbírkových předmětů, které připomínají nespoutanou osobnost hraběte Rudolfa Kinského,“ sdělila Ostřanská.

Doplnila, že odpadní vodu ze zámku odváděl kanál, který se po ztrátě své původní funkce stal základem oblíbených historek o tajných chodbách vedoucích ze zámecké budovy.

Na šachtu vyskládanou cihlami z hrachovecké cihlárny nejspíše narazila před pár dny firma provádějící údržbu zeleně v zámeckém parku, když se pod jedním ze strojů propadla zem u Jurkovičova altánu. Podle památkářů však tato šachta mohla sloužit také k odvodnění tenisového kurtu, který Kinští v parku využívali.

Rodina Kinských si ale komfort modernizovaného zámku příliš dlouho neužila. Kvůli dluhům z Rudolfova bouřlivého života skončil objekt roku 1913 v dražbě a Kinští po 98 letech odešli z Valašského Meziříčí. Podrobnosti o historii zámku Kinských lze najít na webových stránkách Muzea regionu Valašsko na adrese www.muzeumvalassko.cz.