Kuratorium zámku Bílovec připravilo na začátek dubna výstavu k 300. výročí narození legendárního velitele pandurů barona Františka Trencka. V témž měsíci se rovněž uskuteční výmalba prostor zámku, kde bude nově zřízeno zámecké muzeum. „Získali jsme nějaké materiály, které máme zapůjčené nebo nakopírované. Budeme mít také kopie obrazů od pana hraběte Sedlnického, posledního majitele zámku. On sám moc věcí ze zámku nemá, poslal mi nějaké rodinné kroniky a také mi ofotí tři obrazy. To je jediné, co zachránili ze zámku a ještě takový malý stolek,“ vysvětlil Eduard Valeš ze sdružení Kuratorium zámku Bílovec. Expozice o historii zámku bude navazovat na multimediální výstavu v blízkém bíloveckém muzeu. Památkáři dokonce na jedné ze stěn zámku odhalili původní malbu, která bude zakonzervována

Sdružení se snaží o navrácení života do zámku pomocí různých kulturních a společenských akcí. „Návštěvnost zámku je zatím velmi dobrá, ale Bílovečáků tady chodí docela málo. Byli tu jinak z Brna, Olomouce, dokonce Kanaďani či Němci a moc se jim to líbilo,“ potvrdil Valeš. Zámek však navštívil ještě někdo – žena, která na zámku sloužila v sedmnácti letech a v současnosti bydlí v Rakousku. „Chodili jsme po zámku a ona popisovala, co kde bylo. Pamatovala si to úplně přesně. I když je škoda, že se nepohybovala přímo v těch šlechtických pokojích, ale pouze v bytech úředníků. Pořád říkala „Paní hraběnka, ta kdyby to teď viděla“,“ vzpomněl Valeš.