Budoucí prvňáčci se v doprovodu svých rodičů k zápisu do kopřivnických základních škol dostaví ve čtvrtek 12. dubna v době od 13 do 18 hodin. V místních částech Mniší a Lubina pak budou zápisy probíhat od 14 do 17 hodin.

O týden dříve, ve čtvrtek 5. dubna, jsou zápisy v plánu na škole sv. Zdislavy, a to v době od 13 do 18 hodin.

„Do škol se budou muset dostavit všechny děti, které k poslednímu srpnu letošního roku dosáhnou věku šesti let, a také ty děti, které měly odklad povinné školní docházky nebo ty, u kterých rodiče odklad plánují,“ uvedla Eva Kytková z odboru školství, kultury a sportu kopřivnické radnice. Rodiče by měli u zápisu doložit svůj občanský průkaz a dále rodný list dítěte a potvrzení od lékaře.

Do mateřinek jsou zápisy ve městě naplánovány na čtvrtek 3. května. Zapsat své dítě do vybrané školky budou moci rodiče mezi 8. a 15. hodinou, pouze v mateřské škole Polárka při Základní škole 17. listopadu v době od 9 do 15 hodin.

„Město má podle novely školského zákona dvě vyhlášky, které určují obvody školských zařízení pro školy základní i mateřské. Zákonní zástupci mohou pro své dítě zvolit jinou než spádovou školu, ale jejich ratolest bude přijata pouze tehdy, pokud to dovolí kapacita školy,“ doplnila Eva Kytková.