Bratři Zahradníkovi koupili 22. července 2008 pozemky v centru města naproti prodejny Albert. „Bratři se zavázali, že do deseti měsíců od podpisu smlouvy předloží stavebnímu úřadu veškeré právní dokumenty na to, aby bylo vydáno územní rozhodnutí. Po prostudování smlouvy a sdělení stavebního úřadu bylo vydáno usnesení, které zamítlo žádost o vydání územního rozhodnutí, protože nebyly přiloženy veškeré doklady a podklady, aby mohlo být vydáno,“ nastínila již na lednovém zasedání zastupitelů starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.
Marie Chromčáková, vedoucí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm, upřesnila, že bratři nedoložili stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVM), které se týkalo jednoho z vedlejších pozemků.

To se jim nepodařilo získat, neboť úřad dal tento pozemek do dražby. „Stavební úřad řízení přerušil, oni obdrželi výzvu k doložení dokladů a byl stanoven nějaký termín. Ten ale nebyl dodržen, a tak bylo řízení zastaveno,“ sdělila Chromčáková a poznamenala, že Zahradníkovým chybělo ještě pár dalších, méně závažných, dokladů.

Některým zastupitelům ale vadilo, že stavební úřad řízení zastavil 22. května 2009, ale bratři si podali žádost o prodloužení lhůty až skoro rok a sedm měsíců poté, tedy v prosinci 2010.
Zastupitelé případ odložili

Ivan Zahradník tvrdil, že s ÚZVM začali jednat v březnu roku 2009, a žádost podali v dubnu téhož roku. „Věřili jsme, že když to neprodají ve výběrovém řízení, umožní nám připojení k jejich pozemku,“ hájil se Zahradník. V lednu frenštátští zastupitelé případ odložili a vrátili se k němu až na svém únorovém zasedání.

Mezitím se uskutečnilo jednání bratrů a zástupců města. „Nedosáhli jsme žádné shody. Oni trvají na tom, že cíleně nebo vědomě neporušili žádný z bodů smlouvy, a neuznávají nárok města na uvedenou částku. My, jako zástupci města, jsme zůstali na stanovisku, že bod, který se týká dosažení územního rozhodnutí, nebyl splněn a městu zůstává nárok na uplatnění pokuty,“ uvedl radní Jiří Jurek a dodal, že bratři Zahradníkovi navíc nepřistoupili ani na vrácení pozemku nebo jeho části v ceně pokuty.

„Uvádějí, že k tomu ještě přikoupili nějaké další pozemky, poměrně draze, a částka, kterou bychom museli zaplatit, kdybychom museli odkoupit všechno, by byla kolem třiceti milionů korun,“ dodal Jurek.

Frenštátský zastupitel Milan Bureš řekl, že by město mělo sankci uplatnit a stejný názor vyslovil Jurek. Pro prodloužení termínu byl pouze jediný zastupitel, proti šestnáct. Při hlasování o neprodloužení termínu, a tedy platnosti sankční pokuty, bylo pro osmnáct zastupitelů, dva se zdrželi hlasování. Dá se očekávat, že majitelé pozemku podniknou další kroky, aby milionovou pokutu nemuseli platit.