Projekt za téměř 1,4 milionu korun zahrnuje nejen úpravy zastávky a kontejnerového stání, ale také vybudování chodníku, který zastávku bezpečně propojí s mostem a naváže na nedávno opravený úsek směrem ke Katolickému domu. Přístup pro cestující bude bezbariérový. Plocha pro kontejnery bude zpevněna, částečně odcloněna zídkou a dojde zde k pokládce nového asfaltového povrchu. Úpravy by měly být hotovy v druhé polovině prosince.

Vzhledem k rozsahu prováděných prací bylo potřeba dočasně přemístit kontejnery. Ty budou v následujících týdnech k dispozici nedaleko, poblíž Katolického domu.